Forsvar og Politi

Obsima Technology AS tilbyr alt fra enkeltkomponenter til komplette løsninger innen skudd- og rikosjettsikring, målmateriell og kulefangere.

Vi utfører også drift og vedlikehold av skyte- og øvingsanlegg, inkludert skyte- og øvingssimulatorer.

Obsima Technology AS er ledende i Norge på leveranser av rikosjettsikringsløsninger, skuddsikringer og kulefangere til skytebaner og øvingsanlegg, både sivilt og militært.

Vi har over 15 års erfaring med utvikling og tester av produktene. Det er utviklet løsninger til alle typer håndvåpen, inkludert 12,7 mm (cal .50).

Obsima Technology tilbyr avansert radiotilbehør til Forsvar og Politi. Produkter som hodesett, avanserte aktive hørselvern og nøklingsbrytere.

Vi samarbeider tett med kunde for å kunne tilby de beste produktene til de ulike applikasjonene.

Obsima Technology AS tilbyr alt fra enkeltkomponenter til komplette løsninger innen skudd- og rikosjettsikring, målmateriell og kulefangere.

Vi utfører også drift og vedlikehold av skyte- og øvingsanlegg, inkludert skyte- og øvingssimulatorer.

Obsima Technology AS er ledende i Norge på leveranser av rikosjettsikringsløsninger, skuddsikringer og kulefangere til skytebaner og øvingsanlegg, både sivilt og militært.

Vi har over 15 års erfaring med utvikling og tester av produktene. Det er utviklet løsninger til alle typer håndvåpen, inkludert 12,7 mm (cal .50).

Obsima Technology tilbyr avansert radiotilbehør til Forsvar og Politi. Produkter som hodesett, avanserte aktive hørselvern og nøklingsbrytere.

Vi samarbeider tett med kunde for å kunne tilby de beste produktene til de ulike applikasjonene.