Kommunalteknisk

Obsima Technology tilbyr meteorologi utstyr til det kommunaltekniske markedet. Parametere som nedbør, vind, luftfuktighet, temperatur og trykk måles med ekstrem nøyaktig.

Økt ekstremvær har ført til fokus på bla kontroll på vannmengder. Obsima Technology leverer enkeltstående sensorer til komplette værstasjoner med logger.

Obsima Technology tilbyr meteorologi utstyr til det kommunaltekniske markedet. Parametere som nedbør, vind, luftfuktighet, temperatur og trykk måles med ekstrem nøyaktig.

Økt ekstremvær har ført til fokus på bla kontroll på vannmengder. Obsima Technology leverer enkeltstående sensorer til komplette værstasjoner med logger.