Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 1467, Objekt-ID: 1498

Kulefangere

Kulefangere

Kulefangere

Obsima Technology har siden starten av selskapet jobber i tett dialog med Forsvaret for å utvikle ulike typer av kulefangene, både statisk montert samt flyttbare for de ammunisjonstyper Forsvaret benytter.

De senere år har også politiet startet å benytte seg av disse produktene for sine skyteanlegg. Obsima Technology er produsent av disse produktene.