Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 1469, Objekt-ID: 1500

Meteorologi

Meteorologi

Meteorologi

Obsima Technology har i tillegg til skytebanemateriell levert meteorologi utstyr.

Dette har en historie fra et annet norsk distribusjonsselskap som er avviklet og Obsima overtok distribusjonen tidlig på 2000-tallet. Fokus har vært applikasjoner innenfor marine (vind) og kommunalteknisk (nedbør).