Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 1466, Objekt-ID: 1497

Skyte og treningshus

Skyte og treningshus

Skyte og treningshus

Obsima Technology har levert en rekke treningsfasiliteter til Forsvar og Politi.

Obsima Technology leverer skuddsikring av vegger, gulv og tak. Kulefangere for «alle» kalibre. Entringssystemer, skiver og elektronisk målmateriell. Lys og lyd effekter i tillegg til video opptak med «after action review».