Strømhåndtering for soldaten

STRØMHÅNDTERING FOR SOLDATEN
Bantam strømstyringssystem distribuerer strøm fra en sentral kilde. Møter behovene til den moderne soldat, reduserer størrelse og vekt soldaten må ta med seg  og gir trygghet i strømforsyning og utstyr.

BANTAM kan konfigureres I mange ulike oppsett og mot ulike typer av utstyr og systemer.

Bantam er et omfattende system som kan konfigureres for alle type oppdrag. Bygg et Bantam system som dekker dine behov, starter med de grunnleggende Cortex modulene. Kobler alle enheter ved hjelp av Bantam kabler, og strømforsyn systemet med minst ett militært batteriet.

Velg fra et stort utvalg av ladere og alternative kilder for å øke styrke og forlenge levetid på systemet. Koble til Kommando modul for detaljert strømforbruk og enhetsinformasjon.

STRØMHÅNDTERING FOR SOLDATEN
Bantam strømstyringssystem distribuerer strøm fra en sentral kilde. Møter behovene til den moderne soldat, reduserer størrelse og vekt soldaten må ta med seg  og gir trygghet i strømforsyning og utstyr.

BANTAM kan konfigureres I mange ulike oppsett og mot ulike typer av utstyr og systemer.

Bantam er et omfattende system som kan konfigureres for alle type oppdrag. Bygg et Bantam system som dekker dine behov, starter med de grunnleggende Cortex modulene. Kobler alle enheter ved hjelp av Bantam kabler, og strømforsyn systemet med minst ett militært batteriet.

Velg fra et stort utvalg av ladere og alternative kilder for å øke styrke og forlenge levetid på systemet. Koble til Kommando modul for detaljert strømforbruk og enhetsinformasjon.