Skyte & Øvingsanlegg

Obsima Technology AS tilbyr alt fra enkeltkomponenter til komplette løsninger innen skudd- og rikosjettsikring, målmateriell og kulefangere. Vi utfører også drift og vedlikehold av skyte- og øvingsanlegg, inkludert skyte- og øvingssimulatorer.

Obsima Technology AS er ledende i Norge på leveranser av rikosjettsikringsløsninger, skuddsikringer og kulefangere til skytebaner og øvingsanlegg, både sivilt og militært. Vi har over 15 års erfaring med utvikling og tester av produktene.

Det er utviklet løsninger til alle typer håndvåpen, inkludert 12,7 mm (cal .50)

Fokuset på trygghet, miljø og økonomi er gjennomgående for alle våre løsninger og vi har et utbredt samarbeid med Forsvarets egne fagetater i verifiseringen og kvalitetssikringen av våre produkter.

Vi samler opp alle prosjektilrester, slik at det kan gjenvinnes, og bli en ressurs i stede for et miljøproblem. Det er ingen avrenning til omkringliggende områder fra våre kulefangere.

Kundetilpassede løsninger: Vi leverer det kunden trenger. I samarbeid med kundene utarbeider vi spesifikasjoner og produkter som vil tilfredsstille krav kunden har.

Våre dyktige serviceteknikere utfører drift- og vedlikeholdsarbeider på alle typer målmateriell og skytebaneutstyr.

Obsima Technology AS tilbyr alt fra enkeltkomponenter til komplette løsninger innen skudd- og rikosjettsikring, målmateriell og kulefangere. Vi utfører også drift og vedlikehold av skyte- og øvingsanlegg, inkludert skyte- og øvingssimulatorer.

Obsima Technology AS er ledende i Norge på leveranser av rikosjettsikringsløsninger, skuddsikringer og kulefangere til skytebaner og øvingsanlegg, både sivilt og militært. Vi har over 15 års erfaring med utvikling og tester av produktene.

Det er utviklet løsninger til alle typer håndvåpen, inkludert 12,7 mm (cal .50)

Fokuset på trygghet, miljø og økonomi er gjennomgående for alle våre løsninger og vi har et utbredt samarbeid med Forsvarets egne fagetater i verifiseringen og kvalitetssikringen av våre produkter.

Vi samler opp alle prosjektilrester, slik at det kan gjenvinnes, og bli en ressurs i stede for et miljøproblem. Det er ingen avrenning til omkringliggende områder fra våre kulefangere.

Kundetilpassede løsninger: Vi leverer det kunden trenger. I samarbeid med kundene utarbeider vi spesifikasjoner og produkter som vil tilfredsstille krav kunden har.

Våre dyktige serviceteknikere utfører drift- og vedlikeholdsarbeider på alle typer målmateriell og skytebaneutstyr.