Drift og vedlikehold av skyte- og øvingsanlegg

Obsima Technology AS har siden 1999 vært vedlikeholdspartner for politi og forsvarssektoren, både som direkteleverandør og som underleverandør for andre selskaper.

Vi utfører i dag vedlikeholdsarbeider på kulefangere, målmateriell (mekanikk, hydraulikk, pneumatikk og styringssystemer), rikosjettsikringer og skytesimulatorer. Vi kan også levere forbruksmateriell til disse anleggene.

For de områdene vi ikke selv dekker, eksempelvis ventilasjonsanlegg, bygg, VVS og elektro har vi avtaler med andre godkjente leverandører.

I de tilfeller vi leier inn underleverandører prioriterer vi bruk av lokale firma, med nærhet til det aktuelle anlegget.

Obsima Technology AS har siden 1999 vært vedlikeholdspartner for politi og forsvarssektoren, både som direkteleverandør og som underleverandør for andre selskaper.

Vi utfører i dag vedlikeholdsarbeider på kulefangere, målmateriell (mekanikk, hydraulikk, pneumatikk og styringssystemer), rikosjettsikringer og skytesimulatorer. Vi kan også levere forbruksmateriell til disse anleggene.

For de områdene vi ikke selv dekker, eksempelvis ventilasjonsanlegg, bygg, VVS og elektro har vi avtaler med andre godkjente leverandører.

I de tilfeller vi leier inn underleverandører prioriterer vi bruk av lokale firma, med nærhet til det aktuelle anlegget.