MELFIRE

MELFIRE

En kosteffektiv løsning for mange kunder er våre containerbaserte øvingsanlegg med kulefanger, rikosjettsikring, støydemping og eventuelt målmateriell.

Anleggene leveres kundetilpasset og konstrueres i henhold til de sikkerhetskrav som er satt av blant annet Forsvarsbygg. Dette gjør at våre løsninger er trygge å bruke. Dette er tette løsninger som hindrer avrenning (bly og andre tungmetaller) og reduserer støy i området der containeren er montert.

Slike containere kan leveres enkeltvis, men også modulbasert slik at flere containere kan settes sammen til større anlegg.

Containerne kan utstyres med komplette målarrangementer som elektroniske blinker, skiveheiser, vendemålssystemer, simulatorer og filmskytebaner. I tillegg kan det også leveres løsninger for snøsmelting, oppvarming, styringssystemer (fiber, nettverk etc) samt belysning inne og ute.