Rikosjett- og skuddsikring

Rikosjetter oppstår hovedsakelig som et resultat av at et prosjektil splintres ved treff i et hardt materiale. I tillegg til splinter fra prosjektilet kan også deler av materialet som blir truffet skape rikosjetter.

I de områdene hvor disse rikosjettene kan utgjøre en fare for personell eller materiell må man sikre at rikosjettene stoppes før de medfører noen fare.

Obsima Technology har gjennom mange år benyttet blant annet RegupolTM produkter fra Berleburger GmbH som rikosjettsikring.

Rikosjetter oppstår hovedsakelig som et resultat av at et prosjektil splintres ved treff i et hardt materiale. I tillegg til splinter fra prosjektilet kan også deler av materialet som blir truffet skape rikosjetter.

I de områdene hvor disse rikosjettene kan utgjøre en fare for personell eller materiell må man sikre at rikosjettene stoppes før de medfører noen fare.

Obsima Technology har gjennom mange år benyttet blant annet RegupolTM produkter fra Berleburger GmbH som rikosjettsikring.