Service

Obsima Technology har et lite mekanisk verksted for inspeksjon og mindre reparasjoner av teknisk utstyr (1-2.linje).

Komponentbytte og kalibrering utføres i hovedsak hos produsent.

Obsima Technology har også lang erfaring med kvalitetsinspeksjoner av leverte kulefanger og rikosjett sikringsløsninger.

Dette bidrar til kontinuerlig å heve kvaliteten på leveransene våre.

Obsima Technology har et lite mekanisk verksted for inspeksjon og mindre reparasjoner av teknisk utstyr (1-2.linje).

Komponentbytte og kalibrering utføres i hovedsak hos produsent.

Obsima Technology har også lang erfaring med kvalitetsinspeksjoner av leverte kulefanger og rikosjett sikringsløsninger.

Dette bidrar til kontinuerlig å heve kvaliteten på leveransene våre.