Support

Obsima Technology har høy kompetanse på de produktene/systemene vi leverer.

Support på tekniske løsninger og valg av produkter i forkant av anskaffelse samt oppfølging ved leveranser.

Er det tekniske spørsmål som vi ikke kan svare på blir disse kommunisert til våre produsenter som bistår med utfyllende svar.

Alle returer håndteres med at kunden registrerer saken i vårt CRM system og får tildelt et RMA nummer som gir saken en unik id.

Obsima Technology har høy kompetanse på de produktene/systemene vi leverer.

Support på tekniske løsninger og valg av produkter i forkant av anskaffelse samt oppfølging ved leveranser.

Er det tekniske spørsmål som vi ikke kan svare på blir disse kommunisert til våre produsenter som bistår med utfyllende svar.

Alle returer håndteres med at kunden registrerer saken i vårt CRM system og får tildelt et RMA nummer som gir saken en unik id.