ic-nowegian ic-english

${info.title}

DFS med nye veiledere – Bygging av innendørs 15 meter og Renhold av innendørs baner

Bedre planlegging - bedre baner og lavere kostnader

Det Frivillige Skyttervesen jobber for å bedre vilkår og forhold for skyttere i Norge. I den forbindelse har de utgitt to nye veiledere til bruk i planlegging av bygging av baner, samt i drift av innendørs baner.

Slike dokumenter er med å bedre banene i Norge, både ved at de blir bygd bedre, og at daglig vedlikehold forlenger levetid, bedrer forholdene for skytterne, og ikke minst ved at det bedrer sikkerheten til de som utfører vedlikeholdet

Obsima Technology leverer produkter til både innendørs og utendørs skytebaner i Norge. Rikosjettsikring, kulefangere, målmateriell.

DFS - veileder

Innendørs 15 meter skytebaner for rifle kaliber .22 LR

Renhold av innendørs skytebaner

Andre «kjekt-og-vite-dokumenter fra DFS: https://www.dfs.no/verdt-a-vite/anlegg/dokumenter/

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg