ic-nowegian ic-english

${info.title}

DFS med nye veiledere – Bygging av innendørs 15 meter og Renhold av innendørs baner

Bedre planlegging - bedre baner og lavere kostnader

Det Frivillige Skyttervesen jobber for å bedre vilkår og forhold for skyttere i Norge. I den forbindelse har de utgitt to nye veiledere til bruk i planlegging av bygging av baner, samt i drift av innendørs baner.

Slike dokumenter er med å bedre banene i Norge, både ved at de blir bygd bedre, og at daglig vedlikehold forlenger levetid, bedrer forholdene for skytterne, og ikke minst ved at det bedrer sikkerheten til de som utfører vedlikeholdet

Obsima Technology leverer produkter til både innendørs og utendørs skytebaner i Norge. Rikosjettsikring, kulefangere, målmateriell.

DFS - veileder

Innendørs 15 meter skytebaner for rifle kaliber .22 LR

Renhold av innendørs skytebaner

Andre «kjekt-og-vite-dokumenter fra DFS: https://www.dfs.no/verdt-a-vite/anlegg/dokumenter/

17.11.2021

Extension of Support agreement for Target material

With great pleasure, we can announce the extension of the support agreement with Polytronic International AG (Switzerland) for the Target material in Regionfelt Østlandet for four additional years.

24.09.2021

Ny distribusjonsavtale - Zippermast

Zippermast - kompakte og robuste selvheisende/senkende mastsystemer . Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av produkter fra Zippermast

27.08.2021

Nye ansatte!

Obsima Technology vokser innen drift og vedlikehold og ønsker tre nye ansatte velkommen til Team Obsima!

24.08.2021

Obsima Technology deltar på Aqua Nor messen

Møt Obsima Technology på Aqua Nor messen

04.05.2021

Galleon Embedded Computing lanserer XSR Tactical Secure Server

Les mer om Galleon`s nye robuste serverløsning for kjøretøy

27.04.2021

DFS med nye veiledere – Bygging av innendørs 15 meter og Renhold av innendørs baner

DFS har gitt ut to nye veiledere som er aktuelle for de som skal bygge eller drifte innendørs skytebaner.

23.03.2021

Rammeavtale stålmål PFT – Obsima Technology AS

Politiets fellestjenester og Obsima har inngått rammeavtale for levering av stålmål. Avtalen er gjelder fra 1. mars 2021 og i to år, med opsjonsmuligheter. .

16.03.2021

Meld. St. 17 (2020–2021)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar.

01.03.2021

Ny distribusjonsavtale - CRFS

CRFS - RF-sensorer for deteksjon, analyse og geolokalisering av RF-signaler. Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av CRFS' produkter.

22.02.2021

Ultimat Defence Ltd.

Obsima Technology AS har signert avtale om salg av Ultimat Defence treningsmateriell i Norge. Ultimat Defence designer og produserer treningsutstyr til forsvar, politi, fengselsvesen, brannvesen og sivile markeder, samt beskyttelsesutstyr for politi.

HURTIGTILGANG Kontakt oss
HURTIGTILGANG Kundestøtte
HURTIGTILGANG Netthandel