ic-nowegian ic-english

${info.title}

DFS med nye veiledere – Bygging av innendørs 15 meter og Renhold av innendørs baner

Bedre planlegging - bedre baner og lavere kostnader

Det Frivillige Skyttervesen jobber for å bedre vilkår og forhold for skyttere i Norge. I den forbindelse har de utgitt to nye veiledere til bruk i planlegging av bygging av baner, samt i drift av innendørs baner.

Slike dokumenter er med å bedre banene i Norge, både ved at de blir bygd bedre, og at daglig vedlikehold forlenger levetid, bedrer forholdene for skytterne, og ikke minst ved at det bedrer sikkerheten til de som utfører vedlikeholdet

Obsima Technology leverer produkter til både innendørs og utendørs skytebaner i Norge. Rikosjettsikring, kulefangere, målmateriell.

DFS - veileder

Innendørs 15 meter skytebaner for rifle kaliber .22 LR

Renhold av innendørs skytebaner

Andre «kjekt-og-vite-dokumenter fra DFS: https://www.dfs.no/verdt-a-vite/anlegg/dokumenter/

04.05.2021

Galleon Embedded Computing lanserer XSR Tactical Secure Server

Les mer om Galleon`s nye robuste serverløsning for kjøretøy

27.04.2021

DFS med nye veiledere – Bygging av innendørs 15 meter og Renhold av innendørs baner

DFS har gitt ut to nye veiledere som er aktuelle for de som skal bygge eller drifte innendørs skytebaner.

23.03.2021

Rammeavtale stålmål PFT – Obsima Technology AS

Politiets fellestjenester og Obsima har inngått rammeavtale for levering av stålmål. Avtalen er gjelder fra 1. mars 2021 og i to år, med opsjonsmuligheter. .

16.03.2021

Meld. St. 17 (2020–2021)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar.

01.03.2021

Ny distribusjonsavtale - CRFS

CRFS - RF-sensorer for deteksjon, analyse og geolokalisering av RF-signaler. Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av CRFS' produkter.

22.02.2021

Ultimat Defence Ltd.

Obsima Technology AS har signert avtale om salg av Ultimat Defence treningsmateriell i Norge. Ultimat Defence designer og produserer treningsutstyr til forsvar, politi, fengselsvesen, brannvesen og sivile markeder, samt beskyttelsesutstyr for politi.

07.01.2021

Nyheter fra Silvus Technologies

Ny radioserie, økt utgangseffekt på eksisterende radioer og nye opsjoner.

16.12.2020

Inflatech - oppblåsbare 3d-mål

Obsima er stolt av å representere INFLATECH s.r.o., inflatable tactical i Norge. Disse realistiske 3-d målene kan skreddersys slik at de ligner originalen både med tanke på fysisk utforming, termisk- og radarsignatur.

16.11.2020

Etnedal velger MR 8000

Etnedal skytterlag har valgt MR 8000 til sin nye løpende viltmålsbane.

06.11.2020

Micropol introduserer robust elektrisk kabeltrommel

Les mer om Micropol`s nye elektriske kabeltrommel

MOTTA SISTE NYTT Taktisk Elektronikk
MOTTA SISTE NYTT Service og Support
MOTTA SISTE NYTT Skyte og Øvingsanlegg