ic-nowegian ic-english

Inflatech - oppblåsbare mål og narremål

Obsima er stolt av å representere INFLATECH s.r.o., inflatable tactical  i Norge.

Inflatech ble opprettet for å fylle et gap i det militære decoy markedet. De fleste nåværende decoys brukes kun til treningsformål, mens produktene til Inflatech er designet for å lure, distrahere, skjule og beskytte.

Inflatech har spesialisert seg på prosjektoppdrag. Produktene har egenskaper som termisk signatur, radarrefleksjon og visuell likhet.

Presentasjon av noen standard mål

23.03.2021

Rammeavtale stålmål PFT – Obsima Technology AS

Politiets fellestjenester og Obsima har inngått rammeavtale for levering av stålmål. Avtalen er gjelder fra 1. mars 2021 og i to år, med opsjonsmuligheter. .

16.03.2021

Meld. St. 17 (2020–2021)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar.

01.03.2021

Ny distribusjonsavtale - CRFS

CRFS - RF-sensorer for deteksjon, analyse og geolokalisering av RF-signaler. Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av CRFS' produkter.

22.02.2021

Ultimat Defence Ltd.

Obsima Technology AS har signert avtale om salg av Ultimat Defence treningsmateriell i Norge. Ultimat Defence designer og produserer treningsutstyr til forsvar, politi, fengselsvesen, brannvesen og sivile markeder, samt beskyttelsesutstyr for politi.

07.01.2021

Nyheter fra Silvus Technologies

Ny radioserie, økt utgangseffekt på eksisterende radioer og nye opsjoner.

16.12.2020

Inflatech - oppblåsbare 3d-mål

Obsima er stolt av å representere INFLATECH s.r.o., inflatable tactical i Norge. Disse realistiske 3-d målene kan skreddersys slik at de ligner originalen både med tanke på fysisk utforming, termisk- og radarsignatur.

16.11.2020

Etnedal velger MR 8000

Etnedal skytterlag har valgt MR 8000 til sin nye løpende viltmålsbane.

06.11.2020

Micropol introduserer robust elektrisk kabeltrommel

Les mer om Micropol`s nye elektriske kabeltrommel

04.11.2020

Ny distribusjonsavtale - Tonbo Imaging

Obsima Technology signerer distribusjonsavtale med Tonbo Imaging

23.10.2020

Beaverfit treningscontainer

Effektive treningsrigger, med levering høst 2020.

MOTTA SISTE NYTT Taktisk Elektronikk
MOTTA SISTE NYTT Service og Support
MOTTA SISTE NYTT Skyte og Øvingsanlegg