ic-nowegian ic-english

Inflatech - oppblåsbare mål og narremål

Obsima er stolt av å representere INFLATECH s.r.o., inflatable tactical  i Norge.

Inflatech ble opprettet for å fylle et gap i det militære decoy markedet. De fleste nåværende decoys brukes kun til treningsformål, mens produktene til Inflatech er designet for å lure, distrahere, skjule og beskytte.

Inflatech har spesialisert seg på prosjektoppdrag. Produktene har egenskaper som termisk signatur, radarrefleksjon og visuell likhet.

Presentasjon av noen standard mål

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg