ic-nowegian ic-english

${info.title}

Inflatech S.R.O.

Obsima Technology AS og Inflatech inngår distribusjonsavtale.

Obsima Technology og Inflatech signerer avtale om salg av decoys i Norge og Sverige.

Inflatech ble opprettet for å fylle et gap i det militære decoy markedet. De fleste nåværende decoys brukes kun til treningsformål, mens produktene til Inflatech er designet for å lure, distrahere, skjule og beskytte.

Inflatech har spesialisert seg på prosjektoppdrag. Produktene har egenskaper som termisk signatur, radarrefleksjon og visuell likhet.

Om Inflatech

Inflatech er et selskap fra Den tsjekkiske republikk. Inflatech har 10 års erfaring innen design og produksjon av decoys. Produktene er testet og utviklet i nært samarbeid med de væpnede styrkene.

Produktkatalog

Inflatech_logo

 

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg