ic-nowegian ic-english

${info.title}

Miljøvennlig skytetrening med elektroniske skiver og kulefanger, tilpasset skiskyting

Miljøvennlig skytetrening

Bærum skiklubb og IL Jardar sitt skiskytteranlegg; Vestmarka ski- og skiskytteranlegg er antakelig Norges mest miljøvennlige anlegg. Elektroniske skiver fra Megalink med kulefangere fra Obsima Technology AS sørger for at prosjektiler samles, og man hindrer utslipp til nærmiljøet.

Fler medier har stilt spørsmål rundt utslipp fra skyting. I en nyhetssak i NRK tas problematikken rundt blyforbud og skiskyting opp, og løsningen Bærum skiklubb har valgt presenteres som en mulig løsning på dette problemet.

https://www.nrk.no/sport/elektroniske-skyteblinker-kan-redde-skiskyting-1.14798105

Kulefangerne Obsima Technology har utviklet i samarbeid med Bærum skiklubb har lang levetid og vedlikeholdet kan utføres av brukere av banen. Prosjektiler kan gjennvinnes, og man reduserer utslipp til nærmiljøet.

«Den viktigste miljøforbedringen er antagelig investering i elektroniske skyteskiver med lukkede kulefangere på baksiden i stedet for et tradisjonelt anlegg der kulene treffer en metallplate, splintres og fragmenter blir liggende på bakken foran blinkene.» sier Liv Stensaker, prosjektleder for anlegget.

Om Vestmarka ski- og skiskytteranlegg

20 elektroniske blinker med kulefang. Foruten ski- og skiskytterstadion omfatter anlegget, dam og kunstsnøanlegg som gjør det mulig å legge snø på stadion og 2,3 km med løyper. Videre er det bygd ei skibru over Vestmarkveien for å sikre en planfri kryssing mellom løypene nord og syd for veien. I alt har anlegget kostet nærmere kr 21 millioner inkludert mva. Dette sikrer gode muligheter for å trene langrenn og skiskyting for barn og unge tilknyttet Jardar og Bærums Skiklubb.

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg