ic-nowegian ic-english

${info.title}

Miljøvennlig skytetrening med elektroniske skiver og kulefanger, tilpasset skiskyting

Miljøvennlig skytetrening

Bærum skiklubb og IL Jardar sitt skiskytteranlegg; Vestmarka ski- og skiskytteranlegg er antakelig Norges mest miljøvennlige anlegg. Elektroniske skiver fra Megalink med kulefangere fra Obsima Technology AS sørger for at prosjektiler samles, og man hindrer utslipp til nærmiljøet.

Fler medier har stilt spørsmål rundt utslipp fra skyting. I en nyhetssak i NRK tas problematikken rundt blyforbud og skiskyting opp, og løsningen Bærum skiklubb har valgt presenteres som en mulig løsning på dette problemet.

https://www.nrk.no/sport/elektroniske-skyteblinker-kan-redde-skiskyting-1.14798105

Kulefangerne Obsima Technology har utviklet i samarbeid med Bærum skiklubb har lang levetid og vedlikeholdet kan utføres av brukere av banen. Prosjektiler kan gjennvinnes, og man reduserer utslipp til nærmiljøet.

«Den viktigste miljøforbedringen er antagelig investering i elektroniske skyteskiver med lukkede kulefangere på baksiden i stedet for et tradisjonelt anlegg der kulene treffer en metallplate, splintres og fragmenter blir liggende på bakken foran blinkene.» sier Liv Stensaker, prosjektleder for anlegget.

Om Vestmarka ski- og skiskytteranlegg

20 elektroniske blinker med kulefang. Foruten ski- og skiskytterstadion omfatter anlegget, dam og kunstsnøanlegg som gjør det mulig å legge snø på stadion og 2,3 km med løyper. Videre er det bygd ei skibru over Vestmarkveien for å sikre en planfri kryssing mellom løypene nord og syd for veien. I alt har anlegget kostet nærmere kr 21 millioner inkludert mva. Dette sikrer gode muligheter for å trene langrenn og skiskyting for barn og unge tilknyttet Jardar og Bærums Skiklubb.

17.11.2021

Extension of Support agreement for Target material

With great pleasure, we can announce the extension of the support agreement with Polytronic International AG (Switzerland) for the Target material in Regionfelt Østlandet for four additional years.

24.09.2021

Ny distribusjonsavtale - Zippermast

Zippermast - kompakte og robuste selvheisende/senkende mastsystemer . Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av produkter fra Zippermast

27.08.2021

Nye ansatte!

Obsima Technology vokser innen drift og vedlikehold og ønsker tre nye ansatte velkommen til Team Obsima!

24.08.2021

Obsima Technology deltar på Aqua Nor messen

Møt Obsima Technology på Aqua Nor messen

04.05.2021

Galleon Embedded Computing lanserer XSR Tactical Secure Server

Les mer om Galleon`s nye robuste serverløsning for kjøretøy

27.04.2021

DFS med nye veiledere – Bygging av innendørs 15 meter og Renhold av innendørs baner

DFS har gitt ut to nye veiledere som er aktuelle for de som skal bygge eller drifte innendørs skytebaner.

23.03.2021

Rammeavtale stålmål PFT – Obsima Technology AS

Politiets fellestjenester og Obsima har inngått rammeavtale for levering av stålmål. Avtalen er gjelder fra 1. mars 2021 og i to år, med opsjonsmuligheter. .

16.03.2021

Meld. St. 17 (2020–2021)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar.

01.03.2021

Ny distribusjonsavtale - CRFS

CRFS - RF-sensorer for deteksjon, analyse og geolokalisering av RF-signaler. Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av CRFS' produkter.

22.02.2021

Ultimat Defence Ltd.

Obsima Technology AS har signert avtale om salg av Ultimat Defence treningsmateriell i Norge. Ultimat Defence designer og produserer treningsutstyr til forsvar, politi, fengselsvesen, brannvesen og sivile markeder, samt beskyttelsesutstyr for politi.

HURTIGTILGANG Kontakt oss
HURTIGTILGANG Kundestøtte
HURTIGTILGANG Netthandel