ic-nowegian ic-english

${info.title}

Nedre samt Øvre Romerike Brann og Redning velger INVISIO

Nedre samt Øvre Romerike Brann og Redning velger INVISIO

Nedre Romerike Brann og Redning (NRBR) samt Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB) valgt utstyr fra hørselvern og sambandsstyringssystem fra INVISIO. Leveransen vil bli gjennomført av forhandler Wireless Communication i tett samarbeid med Obsima Technology.

Kort om omfanget av prosjektet

Leveransen skal dekke alle operative enheter og vil både bli levert til kjøretøy og person. Utstyret som er valgt er blant annet INVISIO V60, INVISIO X5, INVISIO X6+, INVISIO T5, og INVISIO M15 PTT.

Behov

INVISIO V60 kontrollenhet muliggjør styring av flere radioer og evt. telefon, og lar brukeren styre nivå på omgivelseslyd, og om lyden fra sambandene skal komme i venstre, høyre eller begge ører.

Sammen med INVISIO X5 in-ear headset sikres hørselbeskyttelse og klar tale fra støyende omgivelser, samtidig som retningsforståelsen på omgivelseslyd er nær 100%.

Obsima

Prosjektet er en bekreftelse på det arbeidet som ble lagt ned sammen med OBRE. Vi gjør oss klar for å vise fram produkter og løsninger for resten av brann-Norge.

Om kunden NRBR

Brann- og redningsetaten arbeider for at Skedsmo, Rælingen, Lørenskog, Nittedal, Sørum, Fet og Aurskog-Høland skal være brannsikret.

Beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker. 7 brannstasjoner med materiell og personell, klar til å rykke ut for å redde liv og verdier.

Om kunden ØRB

Brann- og redningsetaten arbeider for at Jessheim, Eidsvoll, Nannestad, Nes, Hurdal og Feiring skal være brannsikret.

Beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker. 6 brannstasjoner med materiell og personell, klar til å rykke ut for å redde liv og verdier

Produktbrosjyre Invisio

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg