ic-nowegian ic-english

Innovative container løsninger!

Obsima Technology og Continest signerer avtale om distribusjon i Norge.   

Continest er et markedsledende innovativt selskap med sammenleggbar containerløsninger, spesialutviklet for relativt kort bruk overalt hvor det er behov for å håndtere store folkemengder for midlertidig innkvartering, kontor/møterom, førstehjelp, kommandopost, vaktpost, lager, tjenesteområde, kjøling, skytebane og oppvarmingsformål. Selskapet gjør spesialtilpasninger for militære formål.

Continest produkter

Continest medical produkter

OBSIMA TECHNOLOGY

Obsima Technology har i over 20 år levert avansert teknologi til profesjonelle brukere i bl.a. Forsvaret, Politiet og andre nødetater. Vi tar frem skreddersydde løsninger tilpasset brukerens behov og har til sammen over 75 års erfaring med utvikling og bruk av robuste løsninger for taktisk radiokommunikasjon.

Besøk vår hjemmeside for å se våre produkter og løsninger innenfor våre tre forretningsområder Skyte og Øvingsanlegg, Service og Support og Taktisk Elektronikk.

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg