ic-nowegian ic-english

${info.title}

Ny distribusjonsavtale - CRFS

Obsima Technology og CRFS signerer avtale om distribusjon.

Obsima Technology og CRFS har signert avtale om nasjonal distribusjon av CRFS’ avanserte RF-sensorer og analysesoftware. CRFS utvikler robuste, deployerbare systemer for å detektere, identifisere og geolokalisere signaler i komplekse RF-miljøer. Obsima Technology vil med CRFS intelligente mottakerteknologi, intuitive programvare og avanserte analyseverktøy, kunne tilby ende-til-ende automatiserte løsninger for spektrumstyring og frekvenskontroll, interferensjakt og trusseldeteksjon. CRFS’ RFeye-systemer er i bruk av forsvar, etterretning, politi og regulatoriske virksomheter over hele verden, i alt fra droneteteksjon og -klassifisering til område- og grenseovervåkning. 

CRFS har kontorer i Storbritannia og USA, sammen med heleide produksjonsanlegg i Cambridge, Storbritannia, Virginia og New York.

OBSIMA TECHNOLOGY

Obsima Technology har i over 20 år levert avansert teknologi til profesjonelle brukere i bl.a. Forsvaret, Politiet og andre nødetater. Vi tar frem skreddersydde løsninger tilpasset brukerens behov og har til sammen over 75 års erfaring med utvikling og bruk av robuste løsninger for taktisk radiokommunikasjon.

Besøk vår hjemmeside for å se våre produkter og løsninger innenfor våre tre forretningsområder Skyte og Øvingsanlegg, Service og Support og Taktisk Elektronikk.

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg