ic-nowegian ic-english

${info.title}

Ny distribusjonsavtale - CRFS

Obsima Technology og CRFS signerer avtale om distribusjon.

Obsima Technology og CRFS har signert avtale om nasjonal distribusjon av CRFS’ avanserte RF-sensorer og analysesoftware. CRFS utvikler robuste, deployerbare systemer for å detektere, identifisere og geolokalisere signaler i komplekse RF-miljøer. Obsima Technology vil med CRFS intelligente mottakerteknologi, intuitive programvare og avanserte analyseverktøy, kunne tilby ende-til-ende automatiserte løsninger for spektrumstyring og frekvenskontroll, interferensjakt og trusseldeteksjon. CRFS’ RFeye-systemer er i bruk av forsvar, etterretning, politi og regulatoriske virksomheter over hele verden, i alt fra droneteteksjon og -klassifisering til område- og grenseovervåkning. 

CRFS har kontorer i Storbritannia og USA, sammen med heleide produksjonsanlegg i Cambridge, Storbritannia, Virginia og New York.

OBSIMA TECHNOLOGY

Obsima Technology har i over 20 år levert avansert teknologi til profesjonelle brukere i bl.a. Forsvaret, Politiet og andre nødetater. Vi tar frem skreddersydde løsninger tilpasset brukerens behov og har til sammen over 75 års erfaring med utvikling og bruk av robuste løsninger for taktisk radiokommunikasjon.

Besøk vår hjemmeside for å se våre produkter og løsninger innenfor våre tre forretningsområder Skyte og Øvingsanlegg, Service og Support og Taktisk Elektronikk.

24.09.2021

Ny distribusjonsavtale - Zippermast

Zippermast - kompakte og robuste selvheisende/senkende mastsystemer . Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av produkter fra Zippermast

27.08.2021

Nye ansatte!

Obsima Technology vokser innen drift og vedlikehold og ønsker tre nye ansatte velkommen til Team Obsima!

24.08.2021

Obsima Technology deltar på Aqua Nor messen

Møt Obsima Technology på Aqua Nor messen

04.05.2021

Galleon Embedded Computing lanserer XSR Tactical Secure Server

Les mer om Galleon`s nye robuste serverløsning for kjøretøy

27.04.2021

DFS med nye veiledere – Bygging av innendørs 15 meter og Renhold av innendørs baner

DFS har gitt ut to nye veiledere som er aktuelle for de som skal bygge eller drifte innendørs skytebaner.

23.03.2021

Rammeavtale stålmål PFT – Obsima Technology AS

Politiets fellestjenester og Obsima har inngått rammeavtale for levering av stålmål. Avtalen er gjelder fra 1. mars 2021 og i to år, med opsjonsmuligheter. .

16.03.2021

Meld. St. 17 (2020–2021)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar.

01.03.2021

Ny distribusjonsavtale - CRFS

CRFS - RF-sensorer for deteksjon, analyse og geolokalisering av RF-signaler. Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av CRFS' produkter.

22.02.2021

Ultimat Defence Ltd.

Obsima Technology AS har signert avtale om salg av Ultimat Defence treningsmateriell i Norge. Ultimat Defence designer og produserer treningsutstyr til forsvar, politi, fengselsvesen, brannvesen og sivile markeder, samt beskyttelsesutstyr for politi.

07.01.2021

Nyheter fra Silvus Technologies

Ny radioserie, økt utgangseffekt på eksisterende radioer og nye opsjoner.

HURTIGTILGANG Kontakt oss
HURTIGTILGANG Kundestøtte
HURTIGTILGANG Netthandel