ic-nowegian ic-english

${info.title}

Obsima Technology signerer distribusjonsavtale med Tonbo Imaging

 
 
Obsima Technology har signert distribusjonsavtale med Tonbo Imaging for salg av deres produkter i Norge.

TONBO IMAGING

Tonbo designer, utvikler og distribuerer avanserte termiske og lysforsterkende sensorer som gjør det mulig å observere omgivelsene i situasjoner hvor det normalt er for mørkt til dette. Produktene behandler komplekse data for forbedret situasjonsforståelse og bidrar til økt kontroll i dynamiske omgivelser for rask beslutningstaking i ulike krevende miljøer. Sensorene finnes i flere forskjellige størrelser og til ulike bruksområder, alt fra håndholdt og våpenmontert, til større mastmontert utstyr.

Deres løsninger imøtekommer kritiske markedsbehov innen sikkerhet, forsvar, rekognosering, industriell inspeksjon og overvåking. De utvikler også smarte løsninger for bymiljø, intelligent transport og logistikk. Selskapet tilbyr sofistikerte bildebehandlingsprodukter og kan tilby teknologi som kan lisensieres av OEM`s og systemintegratører.

Teknologien i Tonbo sine produkter balanserer analog prosessering med avansert digital bildeprosessering for å kunne tilfredsstille kundenes behov for lettvekts, batterisparende plattformer som kan benyttes i krevende scenarioer.

OBSIMA TECHNOLOGY

Obsima Technology har lang erfaring innenfor taktisk elektronikk i Norge og brukerne er profesjonelle avdelinger i bl.a. Forsvaret, Politiet og andre nødetater. Vi tar frem skreddersydde løsninger tilpasset brukerens behov og har til sammen over 75 års erfaring med utvikling og bruk av robuste teknologiske løsninger innenfor det taktiske domenet.

Besøk vår hjemmeside for å se våre produkter og løsninger innenfor våre tre forretningsområder Skyte og Øvingsanlegg, Drift og Vedlikehold og Taktisk Elektronikk.

 

 

 

 

17.11.2021

Extension of Support agreement for Target material

With great pleasure, we can announce the extension of the support agreement with Polytronic International AG (Switzerland) for the Target material in Regionfelt Østlandet for four additional years.

24.09.2021

Ny distribusjonsavtale - Zippermast

Zippermast - kompakte og robuste selvheisende/senkende mastsystemer . Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av produkter fra Zippermast

27.08.2021

Nye ansatte!

Obsima Technology vokser innen drift og vedlikehold og ønsker tre nye ansatte velkommen til Team Obsima!

24.08.2021

Obsima Technology deltar på Aqua Nor messen

Møt Obsima Technology på Aqua Nor messen

04.05.2021

Galleon Embedded Computing lanserer XSR Tactical Secure Server

Les mer om Galleon`s nye robuste serverløsning for kjøretøy

27.04.2021

DFS med nye veiledere – Bygging av innendørs 15 meter og Renhold av innendørs baner

DFS har gitt ut to nye veiledere som er aktuelle for de som skal bygge eller drifte innendørs skytebaner.

23.03.2021

Rammeavtale stålmål PFT – Obsima Technology AS

Politiets fellestjenester og Obsima har inngått rammeavtale for levering av stålmål. Avtalen er gjelder fra 1. mars 2021 og i to år, med opsjonsmuligheter. .

16.03.2021

Meld. St. 17 (2020–2021)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar.

01.03.2021

Ny distribusjonsavtale - CRFS

CRFS - RF-sensorer for deteksjon, analyse og geolokalisering av RF-signaler. Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av CRFS' produkter.

22.02.2021

Ultimat Defence Ltd.

Obsima Technology AS har signert avtale om salg av Ultimat Defence treningsmateriell i Norge. Ultimat Defence designer og produserer treningsutstyr til forsvar, politi, fengselsvesen, brannvesen og sivile markeder, samt beskyttelsesutstyr for politi.

HURTIGTILGANG Kontakt oss
HURTIGTILGANG Kundestøtte
HURTIGTILGANG Netthandel