ic-nowegian ic-english

${info.title}

Tactical Training Systems og Obsima Technology signerer distribusjonsavtale

Obsima Technology AS og Tactical Training Systems AB (TTS) inngår distribusjonsavtale

Obsima Technology AS og Tactical Training Systems AB (TTS) inngår avtale om markedsføring og salg av TTS produkter Advanced shooting platform (ASP) samt reaktive stålmål i Norge.

TTS har som Obsima et sterkt fokus på skytetrening for spesialmiljøene i forsvar og politi.

Om TTS

TTS utvikler og distribuerer produkter for opplæring og innsats. TTS har en dyp forståelse av utfordringene operatøren står overfor under opplæring og i skarpe oppdrag.  Våre egne operative erfaringer og nær dialog med kunden danner grunnlaget for produktutviklingen og de produktene vi produserer.

TTS AB_lavoppl

 

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg