ic-nowegian ic-english

Nye ansettelser

 

Obsima Technology vokser innen drift og vedlikehold og kan derfor stolt informere om tre nye ansettelser.

Felles for alle de nyansatte er at de inngår i driftsavdelingen på Rena og er viktige støttespillere i videreutviklingen av selskapet.

Vi ønsker alle sammen velkommen til Team Obsima!

Lars Jordet (32):

Lars Jordet, artikkel s2

Lars er utdannet landbruksmekaniker. Han har også en bachelor i landbruksteknikk og har jobbet i flere år som tekniker på landbruksredskaper.

Han har også jobbet som testingeniør og har etterutdannelse som utrykningsleder for brann og redning.

Lars er ihuga jeger og friluftsmenneske. Lars vil til daglig ha det overordnede tekniske ansvaret for målsystemene i Regionsfelt Østlandet.

Erik Buås-Hansen (50):

Erik Buås-Hansen, artikkel s2

Erik er utdannet stålkonstruktør og sveiser. Han har jobbet i offshore- og skipsindustrien i mange år og de siste 10 år som servicetekniker på marinetekniske produkter.

På privaten er Erik en ivrig hundekjører og friluftsmenneske. Erik vil hovedsakelig jobbe som driftsteknikker for flere skyte- og øvingsanlegg i blant annet Rena Leir.

Mathias Eriksen (36):

Mathias Eriksen, nyhet s2

Mathias er utdannet innen laboratoriefag og har blant annet jobbet for Folkehelseinstituttet. Han er også utdannet innen Artilleri og begynner hos oss etter 15 år i Forsvaret.

Hans store lidenskap er datateknikk og kommunikasjon og har gjennom tiden opparbeides seg mye relevant erfaring innen dette fagfeltet.

Mathias skal som hovedoppgave drifte FAC simulatoren for Forsvaret.

17.11.2021

Extension of Support agreement for Target material

With great pleasure, we can announce the extension of the support agreement with Polytronic International AG (Switzerland) for the Target material in Regionfelt Østlandet for four additional years.

24.09.2021

Ny distribusjonsavtale - Zippermast

Zippermast - kompakte og robuste selvheisende/senkende mastsystemer . Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av produkter fra Zippermast

27.08.2021

Nye ansatte!

Obsima Technology vokser innen drift og vedlikehold og ønsker tre nye ansatte velkommen til Team Obsima!

24.08.2021

Obsima Technology deltar på Aqua Nor messen

Møt Obsima Technology på Aqua Nor messen

04.05.2021

Galleon Embedded Computing lanserer XSR Tactical Secure Server

Les mer om Galleon`s nye robuste serverløsning for kjøretøy

27.04.2021

DFS med nye veiledere – Bygging av innendørs 15 meter og Renhold av innendørs baner

DFS har gitt ut to nye veiledere som er aktuelle for de som skal bygge eller drifte innendørs skytebaner.

23.03.2021

Rammeavtale stålmål PFT – Obsima Technology AS

Politiets fellestjenester og Obsima har inngått rammeavtale for levering av stålmål. Avtalen er gjelder fra 1. mars 2021 og i to år, med opsjonsmuligheter. .

16.03.2021

Meld. St. 17 (2020–2021)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar.

01.03.2021

Ny distribusjonsavtale - CRFS

CRFS - RF-sensorer for deteksjon, analyse og geolokalisering av RF-signaler. Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av CRFS' produkter.

22.02.2021

Ultimat Defence Ltd.

Obsima Technology AS har signert avtale om salg av Ultimat Defence treningsmateriell i Norge. Ultimat Defence designer og produserer treningsutstyr til forsvar, politi, fengselsvesen, brannvesen og sivile markeder, samt beskyttelsesutstyr for politi.

HURTIGTILGANG Kontakt oss
HURTIGTILGANG Kundestøtte
HURTIGTILGANG Netthandel