ic-nowegian ic-english

Nye ansettelser

 

Obsima Technology vokser innen drift og vedlikehold og kan derfor stolt informere om tre nye ansettelser.

Felles for alle de nyansatte er at de inngår i driftsavdelingen på Rena og er viktige støttespillere i videreutviklingen av selskapet.

Vi ønsker alle sammen velkommen til Team Obsima!

Lars Jordet (32):

Lars Jordet, artikkel s2

Lars er utdannet landbruksmekaniker. Han har også en bachelor i landbruksteknikk og har jobbet i flere år som tekniker på landbruksredskaper.

Han har også jobbet som testingeniør og har etterutdannelse som utrykningsleder for brann og redning.

Lars er ihuga jeger og friluftsmenneske. Lars vil til daglig ha det overordnede tekniske ansvaret for målsystemene i Regionsfelt Østlandet.

Erik Buås-Hansen (50):

Erik Buås-Hansen, artikkel s2

Erik er utdannet stålkonstruktør og sveiser. Han har jobbet i offshore- og skipsindustrien i mange år og de siste 10 år som servicetekniker på marinetekniske produkter.

På privaten er Erik en ivrig hundekjører og friluftsmenneske. Erik vil hovedsakelig jobbe som driftsteknikker for flere skyte- og øvingsanlegg i blant annet Rena Leir.

Mathias Eriksen (36):

Mathias Eriksen, nyhet s2

Mathias er utdannet innen laboratoriefag og har blant annet jobbet for Folkehelseinstituttet. Han er også utdannet innen Artilleri og begynner hos oss etter 15 år i Forsvaret.

Hans store lidenskap er datateknikk og kommunikasjon og har gjennom tiden opparbeides seg mye relevant erfaring innen dette fagfeltet.

Mathias skal som hovedoppgave drifte FAC simulatoren for Forsvaret.

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg