ic-nowegian ic-english

${info.title}

Rammeavtale stålmål PFT – Obsima Technology AS

Politiets fellestjenester og Obsima Technology AS har inngått rammeavtale for levering av stålmål. Avtalen er gjelder fra 1. mars 2021  og i to år, med opsjonsmuligheter.

Politiet har tilgang til hele Obsima sin produktportefølje innen stålmål og tilbehør. Obsima sin katalog for stålmål, 2021 blir tilgjengelig i PFT Sin nettbutikk, men også Action Target Portable steel inngår i sin helhet i avtalen.

Viktig avtale for begge parter

Innkjøper hos PFT, Magne Rudstaden er fornøyd med å ha signert avtale på plass. «Dette gir politiet lett adgang til produktgruppen. Avtalen er ment å dekke politiets behov for stålmål til trening. Produktene finnes i PFT sin nettbutikk, og i Obsima sin produktkatalog. Politiets ulike avdelinger skal foreta bestillinger i PFT sin nettbutikk, hvor det også vil bli lagt ut informasjon om hvilke produkter som inngår i avtalen.» Sier Rudstaden.

For Obsima er dette en viktig avtale sier Salgssjef Øyvind Fjeld. Avtalens omfang er begrenset, men det gir oss tilgang til et viktig marked. Vi ser økt etterspørsel etter stålmål, fra både politi, forsvar og sivile markeder. At PFT signerer rammeavtale på denne produktgruppen viser at politiet ønsker å lede an i anskaffelsen av dette, samt at de vil gi sine brukere lett tilgang til disse produktene, avslutter Fjeld.

Om kunden

Politiets Fellestjenester (PFT) er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter som gir norsk politi de verktøyene de trenger for å forebygge og bekjempe kriminalitet. PFT leverer tjenester innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom, anskaffelser og juridiske tjenester, lønn, regnskap og kommunikasjon. Disse fellestjenestene er sentrale for utviklingen av et enhetlig politi som er rustet til å møte morgendagens kriminalitetsutfordringer. PFT har rundt 420 medarbeidere som er lokalisert over hele Politi-Norge, med de største fagmiljøene samlet i Oslo, i Gran kommune på Hadeland og i Kristiansund.

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg