ic-nowegian ic-english

${info.title}

Skyteanlegg på Sæter Gård

Kongsvinger kommune bygger skyteanlegg på Sæter Gård. 

Skytebaneanlegget består av en 50 meters bane med standplassbygg, en 100 meters bane med standplassbygg samt to 360 graders baner.

Prosjektet styrker Obsima sin posisjon som komplett leverandør av skytetrening i det norske markedet. Obsima har hatt ansvar for hele leveransen inkludert opplæring. Det er levert materiell og tjenester fra en rekke av Obsima sine samarbeidspartnere i dette prosjektet. Materielltyper levert er bla; bevegelig målbane, vendemål, pop-up og elektroniske geværskiver (bane). I tillegg har Obsima levert byggløsninger som; skudd og rikosjettsikring og containere integrert med målmateriell.

Om Kongsvinger kommune og prosjektet

Komité for næring og bytuvikling besluttet å bygge ut skyte- og øvingsbanen på Sæter for 50 millioner kroner. Kongsvinger kommune ønsker i å vise Politiet et taktskifte, og være i forkant av potensielle konkurrenter som Stavern og det planlagte beredskapssenteret på Ski. I 2013 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Kongsvinger kommune og Politihøgskolen om å utvide Sæter med øvingslokaliteter, som blant annet inneholder et skyteanlegg, kjøregård og en landingsplass for helikopter.

04.05.2021

Galleon Embedded Computing lanserer XSR Tactical Secure Server

Les mer om Galleon`s nye robuste serverløsning for kjøretøy

27.04.2021

DFS med nye veiledere – Bygging av innendørs 15 meter og Renhold av innendørs baner

DFS har gitt ut to nye veiledere som er aktuelle for de som skal bygge eller drifte innendørs skytebaner.

23.03.2021

Rammeavtale stålmål PFT – Obsima Technology AS

Politiets fellestjenester og Obsima har inngått rammeavtale for levering av stålmål. Avtalen er gjelder fra 1. mars 2021 og i to år, med opsjonsmuligheter. .

16.03.2021

Meld. St. 17 (2020–2021)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar.

01.03.2021

Ny distribusjonsavtale - CRFS

CRFS - RF-sensorer for deteksjon, analyse og geolokalisering av RF-signaler. Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av CRFS' produkter.

22.02.2021

Ultimat Defence Ltd.

Obsima Technology AS har signert avtale om salg av Ultimat Defence treningsmateriell i Norge. Ultimat Defence designer og produserer treningsutstyr til forsvar, politi, fengselsvesen, brannvesen og sivile markeder, samt beskyttelsesutstyr for politi.

07.01.2021

Nyheter fra Silvus Technologies

Ny radioserie, økt utgangseffekt på eksisterende radioer og nye opsjoner.

16.12.2020

Inflatech - oppblåsbare 3d-mål

Obsima er stolt av å representere INFLATECH s.r.o., inflatable tactical i Norge. Disse realistiske 3-d målene kan skreddersys slik at de ligner originalen både med tanke på fysisk utforming, termisk- og radarsignatur.

16.11.2020

Etnedal velger MR 8000

Etnedal skytterlag har valgt MR 8000 til sin nye løpende viltmålsbane.

06.11.2020

Micropol introduserer robust elektrisk kabeltrommel

Les mer om Micropol`s nye elektriske kabeltrommel

MOTTA SISTE NYTT Taktisk Elektronikk
MOTTA SISTE NYTT Service og Support
MOTTA SISTE NYTT Skyte og Øvingsanlegg