ic-nowegian ic-english

${info.title}

Skyteanlegg på Sæter Gård

Kongsvinger kommune bygger skyteanlegg på Sæter Gård. 

Skytebaneanlegget består av en 50 meters bane med standplassbygg, en 100 meters bane med standplassbygg samt to 360 graders baner.

Prosjektet styrker Obsima sin posisjon som komplett leverandør av skytetrening i det norske markedet. Obsima har hatt ansvar for hele leveransen inkludert opplæring. Det er levert materiell og tjenester fra en rekke av Obsima sine samarbeidspartnere i dette prosjektet. Materielltyper levert er bla; bevegelig målbane, vendemål, pop-up og elektroniske geværskiver (bane). I tillegg har Obsima levert byggløsninger som; skudd og rikosjettsikring og containere integrert med målmateriell.

Om Kongsvinger kommune og prosjektet

Komité for næring og bytuvikling besluttet å bygge ut skyte- og øvingsbanen på Sæter for 50 millioner kroner. Kongsvinger kommune ønsker i å vise Politiet et taktskifte, og være i forkant av potensielle konkurrenter som Stavern og det planlagte beredskapssenteret på Ski. I 2013 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Kongsvinger kommune og Politihøgskolen om å utvide Sæter med øvingslokaliteter, som blant annet inneholder et skyteanlegg, kjøregård og en landingsplass for helikopter.

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg