ic-nowegian ic-english

${info.title}

Skyteanlegg på Sæter Gård

Kongsvinger kommune bygger skyteanlegg på Sæter Gård. 

Skytebaneanlegget består av en 50 meters bane med standplassbygg, en 100 meters bane med standplassbygg samt to 360 graders baner.

Prosjektet styrker Obsima sin posisjon som komplett leverandør av skytetrening i det norske markedet. Obsima har hatt ansvar for hele leveransen inkludert opplæring. Det er levert materiell og tjenester fra en rekke av Obsima sine samarbeidspartnere i dette prosjektet. Materielltyper levert er bla; bevegelig målbane, vendemål, pop-up og elektroniske geværskiver (bane). I tillegg har Obsima levert byggløsninger som; skudd og rikosjettsikring og containere integrert med målmateriell.

Om Kongsvinger kommune og prosjektet

Komité for næring og bytuvikling besluttet å bygge ut skyte- og øvingsbanen på Sæter for 50 millioner kroner. Kongsvinger kommune ønsker i å vise Politiet et taktskifte, og være i forkant av potensielle konkurrenter som Stavern og det planlagte beredskapssenteret på Ski. I 2013 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Kongsvinger kommune og Politihøgskolen om å utvide Sæter med øvingslokaliteter, som blant annet inneholder et skyteanlegg, kjøregård og en landingsplass for helikopter.

30.11.2022

Evenes valgte MR Targets

Evenes har nå markedets mest moderne løpende elgbane på sin skytebane på Evenes. Kombinasjonen MR 8000 og Megalink sin 3U650-skive sikrer stabil drift og enkelt vedlikehold.

30.11.2022

Ny distribusjonsavtale - Fireblast

Fireblast har dedikert de siste 25 årene til realistisk å gjenskape en rekke scenarier med sikkerhet og kvalitet som en prioritet i alle våre design.

25.11.2022

Ny distribusjonsavtale - Continest

Continest Technologies er et Ungarsk privateid ingeniør- og produksjonsselskap, som jobber med å levere bærekraftige, fleksible og innovative containerbaserte løsninger.

08.11.2022

Ny distribusjonsavtale - Rolatube

Rolatube produserer og utvikler kompakte, robuste og lette mast systemer som er lette å transportere og sette opp.

08.11.2022

Ny distribusjonsavtale - BATS Wireless

BATS Wireless er en produsent og utvikler av smarte antenne systemer som stabiliserer, optimaliserer og sporer kommunikasjons linker mellom punkter.

15.08.2022

CRFS BLOG

Les om den nye RFeye SenS Remote i denne blogen fra CRFS.

16.05.2022

Ny distribusjonsavtale - Viper training system

Obsima og Dann development Ltd har signert avtale om salg av Viper training software.

22.04.2022

Kvartalsoppdatering CRFS

Nyheter fra CRFS innen 3D geolokalisering av fly og droner

18.01.2022

Messer og konferanser 2022

Vi er på farten i 2022. Vi ser fram imot ditt besøk!

13.12.2021

FALCON expanded beam connector blir enda raskere

Les mer om Micropol`s oppgraderte FALCON konnektor

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg