ic-nowegian ic-english

${info.title}

Meld. St. 17 - Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar

Samarbeid for sikkerhet – Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar.

– Norge trenger en forsvarsindustri for å ta vare på vår egen sikkerhet. Vi skal styrke forsvarssektorens evne til å dra nytte av norsk industris kompetanse og innovasjon, for å bidra til et framtidsrettet forsvar og til nasjonal teknologisk utvikling, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsdepartementet la 12. mars frem en ny forsvarsindustriell strategi for Stortinget med tittelen «Samarbeid for sikkerhet – Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar». Den understreker at norsk forsvarsindustris evne til å levere materiell og tjenester til Forsvaret er strategisk viktig for Norge og vår sikkerhet, og at norske bedrifter er konkurransedyktige internasjonalt.

Norske forsvarsbedrifter er teknologisk verdensledende på flere områder. Dette er nasjonal kompetanse Forsvaret i større grad skal dra nytte av. Regjeringen vil arbeide for at kompetansen i næringslivet opprettholdes og videreutvikles.

Obsima Technology ser fram imot å bidra.  

Les meldingen her.

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg