ic-nowegian ic-english

${info.title}

Meld. St. 17 - Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar

Samarbeid for sikkerhet – Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar.

– Norge trenger en forsvarsindustri for å ta vare på vår egen sikkerhet. Vi skal styrke forsvarssektorens evne til å dra nytte av norsk industris kompetanse og innovasjon, for å bidra til et framtidsrettet forsvar og til nasjonal teknologisk utvikling, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsdepartementet la 12. mars frem en ny forsvarsindustriell strategi for Stortinget med tittelen «Samarbeid for sikkerhet – Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar». Den understreker at norsk forsvarsindustris evne til å levere materiell og tjenester til Forsvaret er strategisk viktig for Norge og vår sikkerhet, og at norske bedrifter er konkurransedyktige internasjonalt.

Norske forsvarsbedrifter er teknologisk verdensledende på flere områder. Dette er nasjonal kompetanse Forsvaret i større grad skal dra nytte av. Regjeringen vil arbeide for at kompetansen i næringslivet opprettholdes og videreutvikles.

Obsima Technology ser fram imot å bidra.  

Les meldingen her.

24.09.2021

Ny distribusjonsavtale - Zippermast

Zippermast - kompakte og robuste selvheisende/senkende mastsystemer . Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av produkter fra Zippermast

27.08.2021

Nye ansatte!

Obsima Technology vokser innen drift og vedlikehold og ønsker tre nye ansatte velkommen til Team Obsima!

24.08.2021

Obsima Technology deltar på Aqua Nor messen

Møt Obsima Technology på Aqua Nor messen

04.05.2021

Galleon Embedded Computing lanserer XSR Tactical Secure Server

Les mer om Galleon`s nye robuste serverløsning for kjøretøy

27.04.2021

DFS med nye veiledere – Bygging av innendørs 15 meter og Renhold av innendørs baner

DFS har gitt ut to nye veiledere som er aktuelle for de som skal bygge eller drifte innendørs skytebaner.

23.03.2021

Rammeavtale stålmål PFT – Obsima Technology AS

Politiets fellestjenester og Obsima har inngått rammeavtale for levering av stålmål. Avtalen er gjelder fra 1. mars 2021 og i to år, med opsjonsmuligheter. .

16.03.2021

Meld. St. 17 (2020–2021)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar.

01.03.2021

Ny distribusjonsavtale - CRFS

CRFS - RF-sensorer for deteksjon, analyse og geolokalisering av RF-signaler. Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av CRFS' produkter.

22.02.2021

Ultimat Defence Ltd.

Obsima Technology AS har signert avtale om salg av Ultimat Defence treningsmateriell i Norge. Ultimat Defence designer og produserer treningsutstyr til forsvar, politi, fengselsvesen, brannvesen og sivile markeder, samt beskyttelsesutstyr for politi.

07.01.2021

Nyheter fra Silvus Technologies

Ny radioserie, økt utgangseffekt på eksisterende radioer og nye opsjoner.

HURTIGTILGANG Kontakt oss
HURTIGTILGANG Kundestøtte
HURTIGTILGANG Netthandel