ic-nowegian ic-english

${info.title}

Ulven bane 16

Forsvarsbygg har valgt Obsima Technology som leverandør for totalentreprise målarrangement for 100/200m bane på Ulven leir

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

Bane 16 på Ulven er en 200m skytebane som har vært i bruk for Forsvaret og også som landsskytterarena. Banen skal nå gjennomgå modernisering for å tilrettelegge effektiv og mer miljøvennlig trening for Forsvaret. Som del av dette målområde på bane 16 fornyes.

Obsima Technology skal oppgradere og fornye dagens målområde. Det skal bygges et kombinert kulefang og skivearrangement for baneskyting med militære våpen.

Leveransen bekrefter Obsima Technology sin posisjon som er ledende aktør for skytebaneløsninger for Forsvar og Politi. Prosjektet skal overleveres til Forsvarsbygg i mai 2020.     

Om Ulven leir

Ulven leir er hovedøvingsplassen for Bergenhus Heimevernsdistrikt 09, og benyttes ellers av personell fra Haakonsvern, Sjøkrigsskolen, Marinejegerkommandoen og Sivilforsvaret.

Ulven har idag en rekke skytefelt for våpen opp til 7,62mm størrelse. For å øve med tyngre våpen som mitraljøser, bombekastere og panservernvåpen må imidlertid Mjølfjell skyte- og øvingsfelt brukes.

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg