ic-nowegian ic-english

${info.title}

Kulturdepartementet gir ut veileder for planlegging av skytebaner

Ny veileder for planlegging av skytebaner

Kulturdepartementet har utgitt en veileder for planlegging av skytebaner. Hensikten med veilederen er å sikre gode prosesser i arbeidet med å etablere skytebaner. Selv om utgangspunktet for veilederen er etablering av nye skytebaner fra idé og frem til bygging, vil veilederen også være relevant ved utvidelse og ombygging av eksisterendeskytebaneanlegg.

Veilederen er ment å være et verktøy for skytterlag, foreninger og klubber, og for profesjonelle planleggere. Kommunens saksbehandlere og idrettskonsulenter vil også kunne ha nytte av planleggeren i sitt arbeid, da det sees en økende andel spillemiddelsøknader om tilskudd til skyteanlegg, og da spesielt rehabilitering av eldre anlegg.

Obsima Technology AS er glade for at myndighetene bidrar til å forbedre arbeidet med bygging og ombygging av skytebaner, og at de ulike skytterorganisasjonene er med. Vi opplever at alle som bidrar til denne veilederen er med og løfter kvaliteten på skytebanene i Norge.

Veilederen kan dere laste ned her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/skytebaner---veileder-for-planlegging-av-skytebaner-v-1011-b/id2666313/

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg