ic-nowegian ic-english

${info.title}

Skanska Norge

Skanska Norge valgt som totalentreprenør for prosjekt Politiets nasjonale beredskapssenter 

Treningsanlegget består av utendørs skytebaner (200m, 100m og 50m) for skytetrening samt SIBO og skytehus for operativ trening.

Kontrakten for leveranser av rikosjettsikring viser at Obsima har opparbeidet seg en god posisjon som en komplett leaverandør av skytetrening i det norske markedet. Anbudet ble vunnet i internasjonal konkurranse. Leveranse iht NS8417.

Politiets nasjonale beredskapssenter

Om Politiets nasjonale beredskapssenter: 

Politiets nasjonale beredskapssenter skal dekke behovet for bedre treningsfasiliteter og nødvendige lokaler for:

  • beredskapstroppen
  • bombegruppen
  • krise- og gisselforhandlerne
  • politiets helikoptertjeneste

Andre nasjonale beredskapsressurser skal kunne benytte senteret til trening. Beredskapssenteret skal også legge til rette for fagutvikling og samtrening med blant annet innsatspersonell.

Målet for senteret er at det effektivt skal legge til rette for å forebygge, avverge, håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser og kriser og skape trygghet for befolkningen. Det skal gi rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene.

MOTTA SISTE NYTT Radiokommunikasjon
MOTTA SISTE NYTT Skyte og Øvingsanlegg