Kontrollenheter

INVISIO kontrollenheter gir mulighet for samtidig kommunikasjon på flere radioer eller andre tilkoblede systemer eller lydkilder, og sørger for full kompatibilitet i mellom systemene.