Skyte og Øvingsanlegg

Obsima Technology leverer utstyr til skytetrening samt annet øvingsmateriell for forsvar og politi. 

Vi leverer utstyr fra en rekke internasjonale og nasjonale produsenter. I tillegg leverer vi drift og vedlikehold av slikt utstyr.
 

Hvorfor velge Obsima Technology som partner

  • Spesialisert på å designe, prosjektere, levere og drifte skyteanlegg siden 1998.
  • Jobber med sikkerhetsleveranser (selskap / ansatte). Sikkerhetsklareringer ligger som en forutsetning i arbeidsavtalen med alle ansatte.
  • Tett dialog med operative kunder med fokus på spesialenhetene (kontinuerlig oppdatering vedrørende treningsbehov/endrede doktriner)
  • Etablert samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt(FFI) (test og verifkasjon)
  • Fokus på miljø og håndtering av avfall fra skyteanlegg
  • Samarbeider med internasjonale firmaer i samme bransje
  • Initiativtaker til Konferansen "Skyte- og Øvingsanlegg" (første gang i 2017) for Politi og Forsvaret
     

Kontakt oss

Knut Bakken

SALGSINGENIØR

Knut Bakken

+47 63 93 81 85