Skyte og Øvingsanlegg

Obsima Technology spesialiserer seg på å designe, prosjektere, levere og drifte:

 • Skytebanemateriell (målmateriell, simulatorer o.a.)
 • Skytebaner (kulefangere, ballistisk beskyttelse, støydemping o.a.)
 • Skytehus (komplette treningsanlegg, breaching og skytebanemateriell)
   

Hvorfor velge Obsima Technology som partner

 • Spesialisert på å designe, prosjektere, levere og drifte skyteanlegg siden 1998.
 • Jobber med sikkerhetsleveranser (selskap / ansatte). Sikkerhetsklareringer ligger som en forutsetning i arbeidsavtalen med alle ansatte.
 • Tett dialog med operative kunder med fokus på spesialenhetene (kontinuerlig oppdatering vedrørende treningsbehov/endrede doktriner)
 • Etablert samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt(FFI) (test og verifkasjon)
 • Fokus på miljø og håndtering av avfall fra skyteanlegg
 • Samarbeider med internasjonale firmaer i samme bransje
 • Initiativtaker til Konferansen "Skyte- og Øvingsanlegg" (første gang i 2017) for Politi og Forsvaret
   

Kontakt oss

Knut Bakken

SALGSINGENIØR

Knut Bakken

+47 63 93 81 85