Skytesimulator

Realistisk trening, gjort enkelt for brukeren.

Viper training system har mange års erfaring med utvikling av simulatorsystemer, der enkelthet og bruk av standard komponenter har vært grunntanken.