Våre ansatte
Leif Haugland Daglig leder 63 93 81 82
Anders Backman Tekniker 63 93 81 86
Line Haugland Logistikk og Innkjøpsleder 63 93 81 81
Michael Kropf Salgsingeniør Service og Support 63 93 81 84
Knut Bakken Driftsleder | Salgsingeniør Skyte og Øvingsanlegg 63 93 81 85
Frode Nordsether Salgsingeniør Taktisk Elektronikk 63 93 81 73
Kristian Kongshaug Prosjektleder 63 93 81 88
Lars Jordet Tekniker 63 93 81 76
Mathias Eriksen Tekniker 63 93 81 75
Erik Buås-Hansen Tekniker 63 93 81 74
Åsmund Bakke Salgsingeniør Taktisk Elektronikk 63 93 81 71
Øyvind Fjeld Salgsleder 63 93 81 87