Obsima sin miljøpolicy og miljømål

Obsima sin miljøpolicy: 


Obsima jobber kontinuerlig og aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på miljøet. 

 

Obsima etterlever myndighetspålagte og egne krav, og miljøstyringen sikrer systematikk og samordning for oppfølging av miljøarbeidet. 

 

Obsimas ansatte har høy miljøbevissthet og –kompetanse og selskapets kultur er preget av “ingen snarveier”. Obsima vektlegger og integrerer miljøhensyn i planlegging og gjennomføring av prosjekter og ved innkjøp av produkter og materialer. Obsima jobber aktivt med etablerte og potensielle kunder for å påvirke disse til å vektlegge miljø ved valg av løsninger.