Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold

Integrert Logistikkstøtte (ILS)

Obsima Technology (OT) leverer alt fra service/reparasjon på enkeltkomponenter til ILS for avanserte systemer.

En stab bestående av ILS leder samt teknikere støtter kunder og systemer i systemets levetid. Obsima Technology benytter bl.a ODOO som ILS verktøy for å følge opp kunder og systemer. Obsima Technology er ISO 9001:2015 sertifisert. 

Obsima har kompetanse og utfører analyser og bygger opp ILS systemet for kundene på deres systemer.

Formål med ILS

  • Sikre preventivt og korrektivt vedlikehold på materiellet og systemene

  • Sikre kontinuerlig status på materiell og systemer

  • Minimere livstidskostnadene

  • Sikre tilgjengelighet på systemene

  • Sikre konfigurasjonsstyring på systemene

  • Bistå med å lage et godt system for budsjettering

  • Sikre og vedlikeholde systemkompetanse for både Forsvaret og leverandør

  • Sikkerhet for personell ved bruk av system og utstyr

  • Administrasjon

Kontakt oss

Michael Kropf

CONTRACTOR LOGISTICS SUPPORT

Michael Kropf

+47 63 93 81 84