Service og Support

Service og Support

Obsima Technology AS har levert service og support for våre kunder i mer enn 20 år. Vi har bygd opp en stab med erfarent personell som tar vare på våre kunders produkter, anlegg, installasjoner og systemer.

Vi har verksted og lagerfasiliteter samt egnet CRM verktøy for feilrapportering, konfigurasjonsstyring og lagerføring. Vi har stort fokus på kvalitetsstyring og er ISO 9001:2015 sertifisert.

Vår portefølje består av en rekke tjenester.

Integrert logistikkstøtte (ILS) 

Vedlikehold er en essensiell del av alle anlegg og systemer, både nye og eksisterende avanserte eller enkle. Ett anlegg/system driftes kostnadseffektivt når det er i optimal stand og kan utføre alle dedikerte oppgaver og funksjoner med høy tilgjengelighet. Drift og vedlikeholdsavtaler fra Obsima Technology AS er basert på Integrert Logistikkstøtte (ILS). ILS er et konsept som består av vedlikeholdsrutiner for preventivt og korrektivt vedlikehold. Et slikt vedlikeholdskonsept sørger for maksimal tilgjengelighet for anleggene samtidig som det reduserer de totale driftskostnadene.

Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg (FDV)

Vi tilbyr et tilpasset drift og vedlikeholdskonsept for bygg og anleggsbransjen.
Periodisk og løpende vedlikehold blir utført i henhold til FDV dokumentasjon og behov. Vi støtter våre kunder i å opprettholde kvaliteten på bygninger og tekniske installasjoner til et fastsatt nivå.

Service

Serviceavtaler er en god løsning for å avdekke og ivareta behov for drift og vedlikehold.
Våre serviceavtaler inkluderer en fast del som ivaretar dokumentasjon, administrasjon, konfigurasjonsstyring og «obsolescence management». Preventivt og korrektivt vedlikehold utføres i samråd med oss for optimal kostnadskontroll på variable driftsutgifter.

Montasje

Vi bistår med egnet erfarent personell under montasje av nytt anlegg, tekniske installasjoner og systemer. I tillegg gjør vi også renovasjon/oppgraderinger av eksisterende anlegg, tekniske installasjoner og systemer.

Personell

Vi leverer og støtter med personell på en rekke fag for tekniske installasjoner og systemer. Vi leverer prosjektkoordinator, BAS samt montører for bygg og anlegg.

Opplæring

Vi har stort fokus på å holde kompetansen på eget personell på et høyt nivå. Vi leverer opplæringspakker til våre kunder for brukere, teknisk driftspersonell og driftsansvarlige slik at drift av leverte systemer/tekniske installasjoner kan utføres optimalt.

Inspeksjon

Regelmessige inspeksjoner av anlegg, tekniske installasjoner og systemer er viktig for å ivareta sikkerhet for brukere samt redusere fremtidige kostbare reparasjoner eller redusert levetid på systemer/tekniske installasjoner. Vi utfører inspeksjoner på fast intervall eller etter kundens behov.

Rådvning

Vi er et team med høy teknisk kompetanse på en rekke ulike fagområder.
Vi støtter våre kunder med firmaets erfaring og kompetanse slik at gode løsninger blir valgt på prosjektene. Vi tilbyr også rådgivning for anlegg som skal oppgraderes, utskiftes eller har endrede behov.

Kontakt oss

Michael Kropf

CONTRACTOR LOGISTICS SUPPORT

Michael Kropf

+47 63 93 81 84