ic-nowegian ic-english

OBSIMA MAGASINET

FORRETNINGSOMRÅDER
 

Obsima Technology har etablert seg som en viktig aktør innenfor sine spesialfelter skyte- og øvingsanlegg, taktisk elektronikk samt service og support med Forsvaret og Nødetater som primærkunder.

Selskapets ansatte sammen med våre samarbeidspartnere gir en unik mulighet for å kunne dekke Forsvarets og Politiets operative behov.

Vi har etablert gode kvalitetssystemer for å kunne påta oss større, flere og mer komplekse prosjekter i fremtiden. Selskapet har etablert en god og sunn drift og er klar for å møte kundens krav.

Brann romerike
Forsvaret
Forsvarsbygg
Wireless Communication
Wartsila
Brannvesen askerbærum
Brann Ringerike
Skanska
OMF
Forsvarsmateriell
Polit
Fortifikationsverket
Brann tromsø
Kongsberg
Oslo Politidistrikt
LACS
IBM
Mega link
Jatronic
Melos
Blinktroll
Berleburger
Sterela
Raufoss Engineering
Lambrecht
MR Targets
SGP
Thermbright
Eigenbrod
Targets
TAC PRO Inc
Steinert Sensing Systems
SST
TTS AB
Glucas Moe
TAT3D
Autron
Strysse Mekaniske
Action Target
Regupol
Proreta
Clucas Entry
Galleon embedded computing
Micropol
Invisio
Ultralife
Inflatech
McQueen Targets
Silvus Technologies
Fortifikationsverket
Mega link
Fidelity
Forsvarsbygg
Polytronic
Eide
FFI Forsvarets forskningsinstitutt
ERNU
Autron

OBSIMA TECHNOLOGY I TALL 2020

Omsetning 2020

MNOK
Turnover chart

Lønnsomhet 2020

%
Turnover chart

Antall ansatte

Antall avdelinger

Obsima Technology

Obsima Technology er privateid hvor eierne er ansatt i selskapet. Selskapet har fokus på å etablere gode relasjoner til både kunder og leverandører for å kunne sikre langsiktig samarbeid basert på tillit. Selskapet har etablert en god og sunn drift og er klar for å møte kundens fremtidige krav. 
 

MOTTA SISTE NYTT Taktisk Elektronikk
MOTTA SISTE NYTT Service og Support
MOTTA SISTE NYTT Skyte og Øvingsanlegg