ic-nowegian ic-english

OBSIMA MAGASINET

18.01.2022

Messer og konferanser 2022

Vi er på farten i 2022. Vi ser fram imot ditt besøk!

13.12.2021

FALCON expanded beam connector blir enda raskere

Les mer om Micropol`s oppgraderte FALCON konnektor

17.11.2021

Extension of Support agreement for Target material

With great pleasure, we can announce the extension of the support agreement with Polytronic International AG (Switzerland) for the Target material in Regionfelt Østlandet for four additional years.

24.09.2021

Ny distribusjonsavtale - Zippermast

Zippermast - kompakte og robuste selvheisende/senkende mastsystemer . Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av produkter fra Zippermast

27.08.2021

Nye ansatte!

Obsima Technology vokser innen drift og vedlikehold og ønsker tre nye ansatte velkommen til Team Obsima!

24.08.2021

Obsima Technology deltar på Aqua Nor messen

Møt Obsima Technology på Aqua Nor messen

04.05.2021

Galleon Embedded Computing lanserer XSR Tactical Secure Server

Les mer om Galleon`s nye robuste serverløsning for kjøretøy

27.04.2021

DFS med nye veiledere – Bygging av innendørs 15 meter og Renhold av innendørs baner

DFS har gitt ut to nye veiledere som er aktuelle for de som skal bygge eller drifte innendørs skytebaner.

23.03.2021

Rammeavtale stålmål PFT – Obsima Technology AS

Politiets fellestjenester og Obsima har inngått rammeavtale for levering av stålmål. Avtalen er gjelder fra 1. mars 2021 og i to år, med opsjonsmuligheter. .

16.03.2021

Meld. St. 17 (2020–2021)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar.

FORRETNINGSOMRÅDER
 

Obsima Technology har etablert seg som en viktig aktør innenfor sine spesialfelter skyte- og øvingsanlegg, taktisk elektronikk samt service og support med Forsvaret og Nødetater som primærkunder.

Selskapets ansatte sammen med våre samarbeidspartnere gir en unik mulighet for å kunne dekke Forsvarets og Politiets operative behov.

Vi har etablert gode kvalitetssystemer for å kunne påta oss større, flere og mer komplekse prosjekter i fremtiden. Selskapet har etablert en god og sunn drift og er klar for å møte kundens krav.

Brann romerike
Forsvaret
Forsvarsbygg
Wireless Communication
Wartsila
Brannvesen askerbærum
Brann Ringerike
Skanska
OMF
Forsvarsmateriell
Polit
Fortifikationsverket
Brann tromsø
Kongsberg
Oslo Politidistrikt
LACS
IBM
Mega link
Jatronic
Melos
Blinktroll
Berleburger
Sterela
Raufoss Engineering
Lambrecht
MR Targets
SGP
Thermbright
Eigenbrod
Targets
TAC PRO Inc
Steinert Sensing Systems
SST
TTS AB
Glucas Moe
TAT3D
Autron
Strysse Mekaniske
Action Target
Regupol
Proreta
Clucas Entry
Galleon embedded computing
Micropol
Invisio
Ultralife
Inflatech
McQueen Targets
Silvus Technologies
Fortifikationsverket
Mega link
Fidelity
Forsvarsbygg
Polytronic
Eide
FFI Forsvarets forskningsinstitutt
ERNU
Autron

OBSIMA TECHNOLOGY I TALL 2020

Omsetning 2020

MNOK
Turnover chart

Lønnsomhet 2020

%
Turnover chart

Antall ansatte

Antall avdelinger

Obsima Technology

Obsima Technology er privateid hvor eierne er ansatt i selskapet. Selskapet har fokus på å etablere gode relasjoner til både kunder og leverandører for å kunne sikre langsiktig samarbeid basert på tillit. Selskapet har etablert en god og sunn drift og er klar for å møte kundens fremtidige krav. 
 

HURTIGTILGANG Kontakt oss
HURTIGTILGANG Kundestøtte
HURTIGTILGANG Netthandel