ic-nowegian ic-english

FORRETNINGSOMRÅDER
 

Obsima Technology har etablert seg som en viktig aktør innenfor sine spesialfelter taktisk trening, service og support samt taktisk elektronikk med Forsvaret og Nødetater som primærkunder.

Selskapets ansatte sammen med våre samarbeidspartnere gir en unik mulighet for å kunne dekke Forsvarets og Nødetatenes operative behov.

Vi har etablert gode kvalitetssystemer for å kunne påta oss større, flere og mer komplekse prosjekter i fremtiden. Selskapet har etablert en god og sunn drift og er klar for å møte kundens krav.

Brann romerike
Forsvaret
Forsvarsbygg
Wartsila
Brannvesen askerbærum
Brann Ringerike
Skanska
OMF
Forsvarsmateriell
Brann tromsø
Kongsberg
Oslo Politidistrikt
Northcom
Politiet
Axnes
Fortifikationsverket
Squarehead
Fidelity
Equinor
FFI
Megalink
Thales Norge
Polytronic
Brokk
Regupol
Proreta
Micropol
Invisio
Ultralife
McQueen Targets
Silvus Technologies
Raufoss Engineering
Strysse Mekaniske
Thermbright
TAC PRO Inc
Sterela
TTS AB
SGP
Blinktroll
Lambrecht
Eigenbrod
MR Targets
Glucas Moe
Melos
LACS
IBM
Action Target
TAT3D
Rolatube
Mega link
Fireblast
Bats
CRFS
Racal

OBSIMA TECHNOLOGY I TALL 2023

Omsetning 2023

MNOK
Turnover chart

Lønnsomhet 2023

%
Turnover chart

Antall ansatte

Antall avdelinger

Obsima Technology

Obsima Technology er privateid hvor eierne er ansatt i selskapet. Selskapet har fokus på å etablere gode relasjoner til både kunder og leverandører for å kunne sikre langsiktig samarbeid basert på tillit. Selskapet har etablert en god og sunn drift og er klar for å møte kundens fremtidige krav. 
 

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg