ic-nowegian ic-english

Obsima Technology
Featured image

ORD FRA DAGLIG LEDER

Obsima har etablert seg som en viktig aktør innenfor sine spesialfelter skyte- og øvingsanlegg og taktisk elektronikk med Forsvaret og Nødetater som primærkunder. 

Selskapets ansatte sammen med våre samarbeidspartnere og produkter gir en unik mulighet for å kunne dekke Forsvarets og Politiets operative behov.  

Vi har etablert gode kvalitetssystemer for å kunne påta oss større, flere og mer komplekse prosjekter i fremtiden.

Selskapet har etablert en fin bedriftskultur med god og sunn drift
og er klar for å møte kundens krav. 

 

Tusen takk til alle ansatte som har bidratt.

Leif Haugland
Daglig leder

 

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg