ic-nowegian ic-english

Obsima Technology
Featured image

ORD FRA DAGLIG LEDER

Obsima har etablert seg som en viktig aktør innenfor sine spesialfelter taktisk trening og taktisk elektronikk med Forsvaret og Nødetater som primærkunder. 

Selskapets ansatte sammen med våre samarbeidspartnere og produkter gir en unik mulighet for å kunne dekke Forsvarets og Nødetatenes operative behov.  

Vi har etablert gode kvalitetssystemer for å kunne påta oss større, flere og mer komplekse prosjekter i fremtiden.

Selskapet har etablert en fin bedriftskultur med god og sunn drift
og er klar for å møte kundens krav. 

 

Tusen takk til alle ansatte som har bidratt.

Leif Haugland
Daglig leder

 

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg