Vi tar prosjektideen fra A til Å
AVDEKKE BEHOV

AVDEKKE BEHOV

Vi møter våre kunder på kundens premisser. Et uformelt kaffemøte, samtale på en konferanse eller i en hyggelig telefonsamtale. Ikke nøl med å kontakte oss!

BISTÅ MED GRUNNLAGSINFORMASJON

BISTÅ MED GRUNNLAGSINFORMASJON

Vi bistår med kompetanse for å gi dere en bedre forståelse av de tekniske og kommersielle rammene knyttet til et behov.

DESIGN

DESIGN

Vi har kompetanse til å gjennomføre design av en prosjektide. I visse tilfeller grunnet senere konkurransesituasjon vil vi henvise til konsulenter med spesialkompetanse eventuelt et betalt oppdrag for å bistå.

TESTER

TESTER

Vi har i en årrekke utført til dels meget avanserte tester knyttet til radioløsninger. Obsima besitter et eget radiolaboratorium hvor målinger kan utføres. Selskapet har også lang erfaring med tester av ballistikk i tett samarbeid med FFI på Kjeller. Obsima utvikler også i samarbeid med våre kunder nye skudd og rikosjettløsninger tilpasset fremtidens behov for helse og miljøløsninger. Offentlig/privat samarbeid er noe vi ønsker.

PROSJEKTERING

PROSJEKTERING

Vi har opparbeidet oss god kompetanse på prosjektering innen våre fagområder og kan ta ansvar iht Norsk Standard inkludert NS8417.

LOGISTIKK

LOGISTIKK

Vi har etablert gode avtaler med nasjonale og internasjonale speditører. Vi har gode rutiner og sikkerhet i våre leveranser iht Incoterms. Vi har konfigurasjonskontroll på alle leveranser og spesielt for varer med serienummer som blir registrert og fulgt opp i ILS systemet.

KURS

KURS

Vi leverer opplæring og FDV dokumentasjon på våre systemleveranser. I tillegg holder vi faglige oppdateringer og kurs for våre forhandlere og operative kunder. Forespør hvis dere har et behov.

SERVICE

SERVICE

Kontoret på Rena har verkstedfasiliter inkludert lager og varemottak for å håndtere små og store oppdrag. Vi kan ta oppdrag på skytebanemateriell samt kommunikasjon generelt. Ta kontakt for tilbud.

VEDLIKEHOLDSAVTALER

VEDLIKEHOLDSAVTALER

En stor del av Obsima Technology sin kjernevirksomhet er vedlikeholdsavtaler hvor vi ivaretar kundens behov knyttet til å holde spesifkt materiell/system operativt. Vi har i dag etablerte avtaler for skyteanlegg, skytebaner og simulatorsystem.