Sertifiseringer og Autorisasjoner

ISO 9001-2015

NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring angir kravene til hva et kvalitetsstyringssystem bør inneholde. Den presenterer også det grunnleggende nivået på kvalitet i en virksomhet. 

Obsima Technology AS er fra 2018 sertifisert etter ISO 9001-2015

Ekomnettautorisasjon

Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. 

Obsima Technology har siden 2020 hatt Ekomnettautorisasjon.

Grønt Punkt

Alle bedrifter som sender emballasje ut på markedet må være medlem av et godkjent returselskap. Grønt Punkt Norge har over 20 års erfaring med å samle inn og gjenvinne brukt emballasje.

Obsima Technology er medlem av Grønt Punkt.