Vår support din suksess!
1998

SELSKAPET ETABLERES AV LEIF HAUGLAND

Leif Haugland har mange års bakgrunn fra våpenteknisk tjeneste i Forsvaret, både i Norge og i internasjonale operasjoner.

På slutten av 90-tallet måtte han ta valget om å fortsette karrieren i Forsvaret eller å prøve seg i det sivile. Valget faller på det sivile næringsliv og til slutt med jobb som salgsingeniør i et selskap som leverte varer og tjenester til Forsvaret. Dette selskapet går dessverre konkurs høsten 1998 og Leif måtte igjen ta et valg.

Med alle oppsparte penger og sammen med kona Line Haugland satser de alle sparepengene, og litt til på å etablere et agenturselskap med fokus på Forsvarets behov for skytetrening.

1999

FØRSTE STORE KONTRAKT

Amerikanske FATS Inc signerer avtale med Forsvaret om leveranser av håndvåpensimulatorer samt leveranser av teknisk treningsmateriell til skytehuset på Rena. Obsima er agent for FATS og får muligheten til å utvikle og levere blant annet kulefangere og skuddsikringer til denne kontrakten.

Utviklingen foregikk i samarbeid med Forsvaret, FFI og Rana Gruber Service AS.

2000

FLYTTBARE SKUDDSIKRE VEGGER

Som et resultat av utviklingsarbeidet av kulefangere sammen med Rana Gruber Service AS blir Obsima en del av leveransekjeden for leveransen av skuddsikre, flyttbare skytevegger til skytehuset på Rena. Veggene blir produsert av Rana Gruber Service AS.

2001

UTVIDELSE AV DRIFTEN

Obsima har behov for et bredere produktspekter for å få en jevnere kontantstrøm. Obsima tar kontakt med blant annet Invisio Communition AS (radiogarnityr) samt Lambrecht GmbH (meteorologi) og får eksklusive avtaler om salg i Norge.

Disse partnerskapene eksisterer den dag i dag hvor blant annet Invisio har blitt en større del av selskapets omsetning.

2004

ASBJØRN SLETTMYR ANSETTES

Asbjørn Slettmyr blir ansatt i selskapet som et resultat av selskapets satsning på radiokommunikasjon.

Asbjørn har teknologisk spisskompetanse innen elektronikk og audioakustikk fra selskaper som Norsk Data, Simonsen, Tandberg Television og Kongsberg Defence Communication.

2004

SELSKAPET DELES I TO

I forbindelse med Vinghøg AS sin satsning på CLS (Outsourcede vedlikeholdsavtaler) blir Forsvarsdelen av Obsima kjøpt av Vinghøg AS og døpes om til Vinghøg Obsima AS.  Leif Haugland blir med på lasset ned til Nøtterøy og fortsetter som daglig leder.

Resterende deler av gamle Obsima, både produkter og ansatte, blir igjen i Gjerdrum og drives videre av Line Haugland under navnet Obsima AS.

Senere på året signeres en drifts- og vedlikeholdsavtale for skyte- og øvingsanlegg mellom Forsvaret og Vinghøg Obsima AS. En viktig milepæl som vil være med på å forme selskapet til det det er i dag.

2006

MBO OG SAMMENSLÅING

Grunnet endringer i Vinghøg AS kjøper Leif Haugland tilbake Vinghøg Obsima AS og driften flyttes tilbake til Gjerdrum. De to «Obsima selskapene» slås sammen og dagens Obsima Technology etableres.

2009

NY VEDLIKEHOLDSAVTALE

Obsima Technology signerer avtale med Polytronic AG om drift- og vedlikehold av målmateriellet i Regionfelt Østlandet.

Michael Kropf blir headhuntet fra Polytronic i Sveits flytter til Norge og Rena sammen med familien og blir vår ansvarlige driftstekniker i Regionsfelt Østlandet.

2010

ENDRING AV STRATEGI

Selskapet beslutter å avvikle alle rene agenturavtaler og fokuserer mer på å bli en distributør og komplett leverandør til Forsvar og Politi på treningsanlegg.

2015

RENDYRKING AV STRATEGI

Styret beslutter å satse på å konsolidere skytetreningsmarkedet i Norge. Selskapet ansetter en salgs- og markedssjef og etablerer et prosjekt og salgsteam. Målet er å bli Norges største leverandør av produkter og tjenester til skyte- og øvingsanlegg i Norge.

2016

INVISIO BEFESTER SEG

De fleste skarpe avdelinger i Forsvaret og Politiet velger Invisio som standard kommunikasjonstilbehør til sine radiosystemer.

2017

SATSING I SVERIGE

Obsima Technology starter arbeidet med salg I Sverige og etablerer kommunikasjons- og salgskanaler inn til Svensk Forsvar og Politi.

2018

OBSIMA TECHNOLOGY FYLLER 20 ÅR

Dette året vil vise seg å bli et veldig spennende og actionfylt år. Selskapet feirer 20 års jubileum med flere morsomme og spennende aktiviteter for ansatte og deres familier.

I starten av 2018 signerer selskapet avtale med Fidelity Technologies Corporation Inc om leveranse av drift- og vedlikeholdstjenester på FAC simulatoren i Rena leir.

Obsima Technology har i nesten 20 år hatt aktiviteter i Rena leir og i 2018 har vi 6 ansatte som jobber rundt i Forsvarets anlegg på Rena. Selskapet har lenge syslet med tanken om et rendyrket Obsimakontor på Rena og i mai åpner vi et flott lokale med kontorer, møterom, lager og verkstedfasiliteter. De 6 ansatte med tilhørighet til Renakontoret har nå endelig fått et felles kontor. 

I juni blir Obsima Technology ISO9001:2015 sertifisert.

Selskapet teller nå 11 hoder og det har vært en spennende og morsom reise så langt og vi gleder oss til fremtiden!

2019

NY RENDYRKING AV STRATEGI

Styret beslutter å satse på å bygge opp en elektronikkportefølje (taktisk elektronikk). Selskapet ansetter en salgs- og produktsjef. Målet er å være en komplett leverandør til "dismounted" soldat.

2021

NORDISK SATSNING

Obsima Technology har bygget opp en solid portefølje av samarbeidspartnere og starter arbeidet med å etablere oss i Norden

2022

NYE PRODUKTOMRÅDER

Obsima Technology signerer avtale med Fireblast og Continest om salg av treningssystemer for brannmarkedet samt salg av operative mobile løsninger for det norske Forsvaret.