Radiosystemer

Obsima Technology kan tilby avanserte systemløsninger fra Silvus Technologies. SILVUS er teknologiledende produsent av Mobile-Networked MIMO (MN-MIMO) radiosystemer. SILVUS har levert avanserte radiosystemer til flere av verdens spesialstyrker, samt til kringkasting, kraftproduksjon og annen industri med krav om høykapasitets trådløs infrastrukturuavhengig kommunikasjon.