Firmaets ledelse

Kontaktpersoner i administrasjon og ledelse.

Leif Haugland Daglig leder 924 95 942
Knut Bakken Driftsleder 414 96 394
Øyvind Fjeld Salgsleder 468 30 409
Line Haugland Logistikk og Innkjøpsleder 924 96 416