RF-sensor

Obsima Technology leverer avanserte RF-sensorer fra CRFS for bruk til deteksjon, identifisering og geolokalisering av radiosendere. CRFS produserer alt fra lette, deployerbare systemer til tung infrastruktur for overvåking av store områder. RFeye-systemene brukes innen forsvar, etterretning, politi og regulatorisk virksomhet over hele verden.