Taktisk Elektronikk

Obsima Technology er leverandør av avanserte kommunikasjonsløsninger for profesjonelle brukere.

Obsima Technology tar frem skreddersydde kommunikasjonsløsninger tilpasset brukerens behov. Vi har til sammen over 75 års erfaring med utvikling og bruk av robuste løsninger for taktisk radiokommunikasjon.

INVISIO

INVISIO er en global markedsleder innen avanserte kommunikasjons- og hørselvernsystemer. Selskapet utvikler og selger avanserte systemer som gir profesjonelle brukere mulighet til å kommunisere effektivt i støyende miljøer, samtidig som hørselen beskyttes.

Obsima Technology har i 20 år representert INVISIO i Norge, og brukerne er profesjonelle avdelinger i bl.a. Forsvaret, Politiet og andre nødetater.

SILVUS Technologies

SILVUS er teknologiledende produsent av Mobile-Networked MIMO (MN-MIMO) radiosystemer. SILVUS har levert avanserte radiosystemer til flere av verdens spesialstyrker, samt til kringkasting, kraftproduksjon og annen industri med krav om høykapasitets trådløs kommunikasjon. 

GALLEON Embedded Computing

GALLEON EC er en norsk produsent av robuste servere, nettverks- og lagringssystemer for kjøretøy, luft- og romfart. GALLEON EC's ekstremt små og robuste systemer er installert bl.a. på ISS.

ULTRALIFE Corporation

ULTRALIFE har en bred portefølje innen RF-forsterkere, kraftforsyning, batterier og ladere til bruk i krevende miljøer. ULTRALIFE's produkter benyttes verden over innen forsvar, sikkerhet, industri, medisinsk teknologi og energilagring.

MICROPOL

MICROPOL er verdensledende innen passiv kommunikasjonsfiber innenfor markedsområdene forsvar, telekom, kringkasting, industri og medisinsk teknologi. MICROPOL har fleksible og kundetilpassede løsninger for alle områder innen fiberkommunikasjon.

TONBO Imaging 

TONBO designer, utvikler og distribuerer termisk og lysforsterkende sensor-løsninger. Sensorene kan behandle komplekse data og forbedre  situasjonsbevissthet og kontroll i dynamiske miljøer for rask beslutningstaking og økt autonomi.TONBO`s løsninger imøtekommer kritiske markedsbehov innen sikkerhet, forsvar, rekognosering, industriell inspeksjon og overvåking.

CRFS

CRFS er produsent av robuste mobile og deployerbare RF-sensorer for deteksjon, identifisering og geolokalisering av radiosendere. Sensorene kan benyttes til alt fra dronedeteksjon og kontraovervåkning, til regulatorisk virksomhet og spektrumsadministrasjon.

Kontakt oss

Åsmund Bakke

Salgsingeniør - Taktisk Elektronikk

Åsmund Bakke

+47 63 93 81 71