Termisk

Tonbos termiske sikter og kikkerter kan monteres på våpen, hjelm eller brukes håndholdt. Større sensorer er montert i pod eller på gimbal for fastmontering på kjøretøy, stridsvogn, fartøy eller luftfartøy. Disse benyttes også for strategisk overvåking på flyplasser og grenseoverganger.