FDV

Vi tilbyr et tilpasset drift og vedlikeholdskonsept for bygg og anleggsbransjen. Periodisk og løpende vedlikehold blir utført i henhold til FDV dokumentasjon og behov. Vi støtter våre kunder i å opprettholde kvaliteten på bygninger og tekniske installasjoner til et fastsatt nivå.