Integrert logistikkstøtte

Vedlikehold er en essensiell del av alle anlegg og systemer, både nye og eksisterende avanserte eller enkle. Ett anlegg/system driftes kostnadseffektivt når det er i optimal stand og kan utføre alle dedikerte oppgaver og funksjoner med høy tilgjengelighet.

 

Drift og vedlikeholdsavtaler fra Obsima Technology AS er basert på Integrert Logistikk Støtte (ILS). ILS er et konsept som består av vedlikeholdsrutiner for preventivt og korrektivt vedlikehold. Et slikt vedlikeholdskonsept sørger for maksimal tilgjengelighet for anleggene samtidig som det reduserer de totale driftskostnadene.