Service

Serviceavtaler er en god løsning for å avdekke og ivareta behov for drift og vedlikehold.
Våre serviceavtaler inkluderer en fast del som ivaretar dokumentasjon, administrasjon, konfigurasjonsstyring og «obsolescence management». Preventivt og korrektivt vedlikehold utføres i samråd med oss for optimal kostnadskontroll på variable driftsutgifter.