Vi hjelper deg med ditt behov
Åsmund Bakke Kontorleder Rena 900 64 011
Frode Nordsether Salgsingeniør Taktisk Elektronikk 488 83 243
Michael Kropf Salgsingeniør Service og Support 958 56 371
Mathias Eriksen Tekniker 950 84 576
Lars Jordet Tekniker 977 65 050
Erik Buås-Hansen Tekniker 934 25 251
Lasse Vikan Tekniker 992 75 522
OBSIMA TECHNOLOGY AS | BRUGATA 2, 2450 RENA
 

Leif Haugland Daglig leder 924 95 942
Knut Bakken Driftsleder | Salgsingeniør Skyte og Øvingsanlegg 414 96 394
Kristian Kongshaug Prosjektleder 976 22 080
Øyvind Fjeld Salgsleder 468 30 409
Line Haugland Logistikk og Innkjøpsleder 924 96 416
OBSIMA TECHNOLOGY | ASKHEIM 1E, 2022 GJERDRUM