Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Obsima Technology AS samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Kontaktinformasjon: Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på:

 • Tlf: +47 63 93 81 80
 • Epost: salg@obsima.no
 • Brev: Obsima Technology AS, Postboks 76, 2024 Gjerdrum

1.   Behandlingsansvarlig

Obsima Technology AS er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

2.   Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, bestille produkter, informasjonsmateriell og brosjyrer, melde seg på arrangementer, osv. 

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

 • Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av nyhetsbrev og annet fysisk materiell via våre nettsider og andre kanaler.
 • Gi deg informasjon om møter og arrangementer.

3.   Hvilke opplysninger behandles

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

 

Personlig identifiserbar informasjon. Vi samler inn og behandler følgende opplysninger: 

 • Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra Obsima Technology AS om aktuelle nyheter. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere fornavn, etternavn og e-postadresse.
 • Hvis du retter en henvendelse til Obsima Technology AS via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn, e-postadresse og tlf nummer.
 • Fra Obsima Technology AS kan du bestille brosjyrer, publikasjoner, og annet informasjonsmateriell ved å oppgi navn, virksomhet, e-post og postadresse. Personopplysningene blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen.
 • Når du besøker Obsima Technology AS sine nettsider registreres din IP-adresse. Obsima Technology AS knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

 

Webanalyse og cookies:
Lov om elektronisk kommunikasjon (Ekomloven) paragraf §2-7 b. regulerer bruk av informasjonskapsler. Obsima Technology AS samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på obsima.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Informasjonskapsler, ofte kalt cookies, er små tekstfiler som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når brukeren besøker et nettsted. Informasjonskapsler kan brukes til å lagre innloggingsdetaljer, huske brukervalg, gi mer relevante søkeresultater eller samle inn og analysere statistikk om bruk av nettstedet. Informasjonskapsler er nyttige både for eieren og brukeren av nettstedet. Nettstedet kan tilpasses og gjøres mer brukervennlige ut fra informasjonen som lagres. Informasjonskapsler gir viktig informasjon for å kunne utvikle nettsiden videre. De fleste nettlesere aksepterer informasjonskapsler automatisk som standard. Du kan selv velge å endre innstillingene i nettleseren slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. 

 • Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.
 • Følgende informasjonskapsler er i bruk på obsima.no:

 

Cookie Utsteder Formål Levetid
_ga Obsima.no Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data om hvordan den besøkende bruker nettstedet. 2 år
_gat Obsima.no Brukes av google til å beregne antall sidevisninger. Til nettleseren lukkes
_gid Obsima.no Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data om hvordan den besøkende bruker nettstedet. Til nettleseren lukkes
collect google-analytics.com Brukes til å sende data til Google Analytics om besøkendes enhet og oppførsel. Sporer den besøkende over enheter og markedsføringskanaler. Til nettleseren lukkes

 

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept. Hvis du ikke ønsker at Obsima Technology AS skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på  Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin.  Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

4.   Personopplysninger om mindreårige

Obsima Technology AS innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år.

5.   Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter Personopplysningsloven og EUs personvernforordningen «General Data Protection Regulation». 

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, bestille informasjonsmateriell og brosjyrer, melde seg på arrangementer, osv. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

6.   Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Obsima Technology AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer. 

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Obsima Technology AS, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det. 

7.   Direkte markedsføring

Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra Obsima Technology AS. Nyhetsbrevene inneholder aktuell informasjon om våre produkter og tjenester, men kan også inneholde informasjon om produkter og tjenester fra andre leverandører. Nyhetsbrevene sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet. Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

8.   Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Obsima Technology AS har inngått avtale med følgende databehandlere: 

 • Servetheworld AS

Alle Obsima Technology AS nettsider er p.t. plassert på servere i Norge, men våre databehandlere har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land. Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger.

9.   Hvordan sikrer vi opplysningene

Obsima Technology AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen. Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. 

10.       Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Obsima Technology AS har gitt informasjonen i denne erklæringen. Hvis Obsima Technology AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Obsima Technology AS rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.  For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

11.       Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Obsima Technology AS kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

12.       Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen. Obsima Technology AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

13.       Endringer i erklæringen

Obsima Technology AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Obsima Technology AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.