ic-nowegian ic-english

${info.title}

Obsima og Dann development Ltd har signert avtale om salg av Viper training software.

Viper training system tilgjengelig i Norge

Obsima technology har signert avtale om salg av simulatorsystemer i Norge.

Viper training system utmerker seg med sin enkelthet. Systemet er utviklet i tett samarbeid med brukergrupper i forsvar og politi.

Egenutviklet programvare og standard maskinvare gir gode totalpakker.

 

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg